Vælg en side

Skoleåret 17/18 er ved at være til ende, og på THL har man ønsket god ferie til elever, kursister og alle ansatte. Det har været en år fyldt med spændende og udviklende aktiviteter og undervisning på skolen samt en omverden i forandring, der også skulle ageres i.

Over 500 HF-elever og 200 kursister har i 17/18 været på skolebænken på TH. LANGS HF & VUC (THL) både på HF, HF enkeltfag, ordblindeundervisning, AVU og FVU.
”Til næste år har vi elever til seks HF-klasser (en klasse mere end det nuværende skoleår), hvilket er yderst glædeligt,” fortæller rektor Nanna Skulvad. ”Det er jo til dels nyt land, vi har ageret i her efter HF-reformen, hvor de unge allerede nu kan komme til os efter 9. klasse. Det har vi rigtig gode erfaringer med, og vores unge elever trives mellem de mere modne kursister.

Det gælder også for Nana Kristensen, som startede på HF2 i 2017. Aldersspændet i Nanas klasse er stort; fra 15 til 22 år. ”For mig et det ikke et problem,” fortæller Nana, som startede i klassen som 15-årig. ”Jeg synes, klassen fungerer godt både fagligt og socialt. Samtidig det er spændende, at nogle klassekammerater kommer med en helt anden – og længere – historie end min.”

Højt aktivitetsniveau – med plads til den enkelte
På THL er en indarbejdet del af hverdagen også forskellige aktiviteter, som både underbygger fagligheden i den mere traditionelle undervisning og er med til at øge motivationen og dermed indlæringen hos elever og kursister. Det er også en del af det at være en skole, som har stor fokus på at få alle godt videre, at vi har en afvekslende hverdag. Der er nemlig mange forskellige måder at indlære på,” siger Nanna Skulvad.

LIFT forløb
THL har således været ansvarlige for undervisningen på Silkeborg Kommune LIFT (Læring i Faglige Team) forløb, som er målrettet unge, der har brug for særlig støtte for at blive klar til at gennem føre en ungdomsuddannelse. Fokus i undervisningen er på at udvikle de faglige samt personlige og sociale kompetencer. Gitte Lauridsen, som underviser i kommunikation og samarbejde på LIFT, oplever, at de unge ofte flytter sig rigtig meget gennem forløbet og får en bedre ballast at komme videre på. ”Det er en stor glæde for os at LIFT videreføres i næste skoleår,” siger Nanna Skulvad. ” Vi kan byde velkommen til 15 nye kursister til august.”

Campus Bindslev
Det nye Campus Bindslev er også blevet en væsentlig spiller i undervisningen på skolen. THL er en del af campus sammen med seks partnere. Her kan elever, kursister og lærere fra THL deltage i anderledes undervisning og aktiviteter og gennem samspil på tværs af læringsmarkedspladsen få ny viden. Eksempelvis har elever fra 8. klasse på Th. Langs skole og kursister med dansk som andetsprog (DSA) på THL arbejdet sammen under temaet ”Kloden i en menneskeskabt tidsalder.
Og under det store fælles projekt (Heatbeat), arbejdede filosofi hold fra HF på THL sammen med en 7. klasse fra Langsøskolen under temaet ”Oplysning og identitet”. De satte fokus på digital dannelse og havde bl.a. inviteret Thomas Skov til at tale om ”Høflighed”. Arrangementet blev overværet af over 600 elever og kursister i CampusHuset

DSA på C-niveau
Og på DSA har man også med succes introduceret C-niveau i dansk. Her har bl.a. tyrkiske Basem, som nu har været tre år i Danmark, brugt denne uddannelse, som et vigtig step mod hans mål om at starte på universitetet i 2019, hvilket bl.a. kræver dansk på A-niveau. Basem og alle hans medkursister er kommet godt igennem DSA på C-niveau, og der er 18 tilmeldte forløbet til august.

Fødselsdag for skolen og HF-uddannelsen
I 2017 kunne THL desuden fejre 135 års fødselsdag og HF-uddannelsen 50 års jubilæum. Begge dele glæder Nanna Skulvad. ” HF-uddannelsen startede som en protest mod gymnasiet (STX) og handelsskolen (HHX). I dag er uddannelsen fuldt ud ligeværdig med både STX og HHX, og giver de samme adgangsmuligheder til videregående uddannelser. For mange af eleverne på uddannelsen er netop HF kendetegnet ved en helt speciel kultur, som kan rumme eleverne bredt – både aldersmæssigt, socialt og fagligt – og samtidig sætter den enkelte i centrum. Det er netop de samme værdier, som har været kendetegnende for THL i alle årene tilbage fra Theodora Langs tid.”

Større viden om fremtidens kompetencebehov
Som et led i kontinuerligt at blive klogere på, hvordan fremtidens kompetencebehov imødekommes bedst muligt, har THL været en del af KOBRA projektet, som har kørt gennem de sidste tre år sammen med partnere fra Danmark, Sverige og Norge. Der er arbejdet intensivt med klarlægning af fremtidens kompetencebehov og i tæt dialog med flere virksomheder udviklet behovsbaseret uddannelse. Nanna Skulvad ser nu frem til at kunne inddrage den nye viden i den fremtidige udvikling af uddannelserne på THL.

Nyt og ukendt land
I det kommende skoleår skal ledelse og lærere på TH.LANGS også begynde at forberede sig på den nye tid, som kommer fra august 2019, hvor den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) bliver den ny vej for de unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.
”Det betyder helt konkret, at vi mister nogle af de kursister, som i dag kommer til THL,” siger Nanna Skulvad. ”Vi forventer, det vil være ca. 20 % af vores nuværende kursistantal på den almene voksenuddannelse. Det skal vi naturligvis forholde os til og finde ud af at agere i velvindende, at vi i dag har et rigtigt stærkt tilbud til netop den gruppe på THL. Fremover vil dette blive til dem over 25 år.”

Vi glæder os til det nye skoleår
På TH. LANGS gælder man sig til det nye skoleår, hvor mulighederne står åbne for både elever og kursister i alle aldre. ”Vi ved fra vores elever og kursister, at de sætter stor pris på den kultur, vi har på skolen og den faglighed og indlevelse, de oplever fra vores engagerede lærere.” siger Nanna Skulvad. ”Det ser vi frem til at fortsætte med i det nye skoleår, hvor vi bl.a. igen har seks HF-klasser, som starter op. ” Samtidig bliver det et forandringens år på THL, hvor vi skal forberede os på overgangen til den nye FGU.

Share This