Vælg en side


Basem har været tre år i Danmark. Hans mål er at starte på universitetet i 2019, hvilket bl.a. kræver dansk på A-niveau.

Basem har gennemført en stor del af jura-uddannelsen i Syrien. Hans drøm er at fortsætte ad denne vej her i Danmark. Det kræver imidlertid, at han starter forfra på uddannelsen, da den danske lovgivning er væsentligt forskellig fra den syriske. ”Jeg har talt med universitetet og været i praktik hos en advokat her i Silkeborg,” fortæller Basem. ”Mine erfaringer herfra bekræftede mig i, at det rigtige er at starte forfra. Det kræver at jeg har dansk på A-niveau, og DSA på C-niveau bliver dermed et vigtigt skridt på vejen for mig.”

Gode erfaringer med DSA på C-niveau
Basem er nu i fuld gang med dansk på C-niveau på TH. LANGS HF & VUC. ”Det går rigtig godt,” fortæller Basem, som blev anbefalet TH. LANGS af Sprogskolen. ”Vi har nogle rigtig gode lærere her på skolen, som forstår at tage udgangspunkt i den enkelte. Vi fokuserer meget på at argumentere samt det at kunne analysere og vurdere en tekst, hvilket er meget vigtig for at kunne komme videre med det danske sprog.”

Arbejder som tolk
Basem er i dag så dygtig til dansk, at han også arbejder som tolk. ”Her tolker jeg ofte for mine ældre medborgere,” siger Basem. ”De har ofte lidt sværere ved at lære et nyt sprog, så her er det godt, jeg kan hjælpe.”

Plan B
For Basem har det stor betydning at bliver rigtig god til dansk for at kunne uddanne sig og blive en integreret del af det danske samfund. ”Skulle jeg ikke komme ind på jurastudiet, er min plan B at læse til sygeplejerske,” fortæller Basem. ”Her er gode danskkundskaber også afgørende.”

Share This