Vælg en side

Mellemkrigstiden og specifikt nazismen var temaet i 1. O’erne Catharina og Katrine H’s historieprojekt. I projektforløbet får eleverne gode muligheder for at fordybe sig i et specifikt emne.

Catharina og Katrine havde sammen med Johanne, Julie og Matilde valgt at udvikle og producere et brætspil med fokus på nazisternes vej til magten på workshopdagen, der afsluttede skriveprocessen omkring historieprojektet.

”Med spillet sætter vi fokus på de områder, som var med til at bringe nazisterne til magten og de som arbejdede imod,” fortæller Catharina og Katrine. ”Vi havde en idé om, at det kunne være interessant for bl.a. eleverne i de store klasser i folkeskolen at blive klogere på mellemkrigstiden gennem et spil.”

Spændende med flere synsvinkler
Elevernes historieopgaver, hvor de fik lejlighed til at fordybe sig i ét emne, dannede grundlag for workshoppen. Her skulle projektet omsættes til et konkret produkt. ”Det har været spændende på workshopdagen, at vi hver især i gruppen er kommet med lidt alternative indgangsvinkler til vores fælles emne, da vi har arbejdet med forskellige områder inden for mellemkrigstiden,” siger Catharina og Katrine. ”Vi er alle blevet klogere på emnet, da vi havde nogle gode diskussioner på kryds og tværs i forbindelse med, at vi udviklede spillet.”

Træner også formidling
”Eleverne arbejder sammen på tværs af klasserne om det emne de har skrevet historieopgave om. De kommer således som en form for eksperter på deres område, da de har haft mulighed for at dykke lang ned i deres emne ”fortæller HF-historielærer Sofie J. Pedersen. ”De får også en rigtig god læring i at skulle dele ud af deres viden til de øvrige gruppemedlemmer i forbindelse med workshoppen.”

Fagligt og socialt udbytte
De fem HF 1. års klasser fra TH. LANGS HF & VUC var alle med på workshopdagen og produkterne af elevernes arbejde blev præsenteret på en fernisering for elever og lærere. ” Det var en rigtig fin dag, hvor eleverne har mødt hinanden på kryds og tværs,” fortsætter Sofie. ”Det giver en positiv effekt både fagligt og socialt, som den enkelte elev kan bygge videre på.”

Share This