Vælg en side

Kirsten Øhlenschlæger og Ivan Stockholm var med på første årgang af HF på TH. LANGS i 1967. Valget af HF var rigtigt for dem begge men med vidt forskellige udgangspunkter.

Kirsten startede på HF som 18 årig og havde bevidst fravalgt gymnasiet. Ivan tog først en mureruddannelse og startede på HF som 24-årig.


Dimissionfoto med Kirsten og Ivan

Fravalgte gymnasiet
For Kirsten blev det til et fravalg af gymnasiet på trods af, at hun kom fra folkeskolen med flotte karakterer og var erklæret egnet til at gå på gymnasiet. ”Jeg kunne ikke rigtig identificere mig med kulturen på gymnasiet,” fortæller Kirsten. ”Det var min opfattelse at de, som gik der, var snobbede, og der var et miljø, som ikke passede til mig. Derfor kom HF som sendt fra himlen. Vi havde et godt socialt fællesskab i klassen og flere lærere, som netop tog udgangspunkt i den enkelte elev. Den kultur passer rigtig godt til mig.”
Kirsten havde oprindeligt planer om at læse videre på universitetet til psykolog men miljøet på TH. LANGS og den tætte tilknytning til seminaret gjorde, hun i stedet valgte at læse til lærer. Kirsten tog den første del af læreruddannelsen på seminariet på TH. LANGS, og skiftede herefter til Blågårds seminarium i Købehavn. ”Det var noget af et kulturchok,” siger Kirsten. ”På TH. LANGS var vi alle som én stor familie, mens der ikke var den samme nærhed på Blågårds.”

Børn skal kunne læse
Nærheden og omsorgen fra TH. LANGS har Kirsten tage med sig i livet, og i hendes mangeårige virke, som lærer på Thyholm skole valgte hun at starte et læsekursus op for de elever, som havde det svært med at læse. Hun kunne ikke forlige sig med, at flere børn kom ud af folkeskolen uden at kunne læse. Hun kørte læsekurset sideløbende med sin undervisning gennem alle årene som lærer.

Fra murer til lærer
Ivans historie er en helt anden, hvilket netop viser bredde og rummeligheden på HF-studiet. Ivan var kommet lidt skævt ud af fjerde mellem og valgte at gå i lære som murer. Efter godt syv år i faget ville han gerne videre til noget andet og tog en tur på højskole for at tænke lidt over tingene. Her blev han bekendt med HF-uddannelsen på TH. LANGS og valgte at søge ind.

Stor aldersforskel
Som 24-årig oplevede Ivan den store aldersforskel på HF til piger som eksempelvis Kirsten på 18 år. ”Jeg kom jo med stor livserfaring og blev derfor også draget af lærerne og de studerende på seminariet, som jeg havde nogle rigtig gode diskussioner med i bl.a. marxistisk fraktion,” fortæller Ivan.

Folkeskolelærer eller socialrådgiver
Efter HF valgte Ivan at gå videre på seminariet på TH LANGS. ”Dengang var det mest oplagte at vælge lærer- eller socialrådgiveruddannelsen efter HF,” fortæller Ivan. ”For mig blev det læreruddannelsen, fordi jeg kunne starte lige efter sommerferien, mens socialrådgiveruddannelsen først startede efter nytår. Så man kan sige, det var en tilfældighed, der blev afgørende for min karriere, men meget blev formet i årene på TH. LANGS.”

Logoet om markerer jubilæet er lavet af Sidse Tronhjem Lauritsen, lektor i dansk
og billedkunst ved TH. LANGS HF og VUC, projektskaber og kulturformidler ved Kukufofo.dk

i samarbejde med kunstner Tanja Eigjendaal.

Share This