Vælg en side

Der var et bredt udvalg af spændende emner på programmet, da HF-eleverne fra TH. LANGS HF & VUC var på det første praktik-og projektforløb.

Som en del af den nye HF-reform skal alle elever på HF igennem tre projekt- og praktikforløb. Formålet er bl.a. at klæde dem bedre på til at kunne vælge retning for deres videre studieforløb og i første omgang deres valg af linje på 2. år af HF.

Refleksion efter hvert modul
De enkelt forløb er opdelt i moduler, som tager udgangspunkt i et eller flere fag. Efter hvert modul bliver eleverne bedt om at reflektere over indholdet og fagene, som de har arbejdet med, for bl.a. at give den enkelte en nærmere afklaring på, om deres interesser går i retning af det humanistiske eller naturvidenskabelige, hvilket vil lette deres valg af linje.

Samfundsskabt ulighed
Det overordnede emne for det første forløb var ”Samfundsskabt ulighed”, og her blev bl.a. gennemført et mindre socialt eksperiment med opdeling af eleverne efter det indiske kastesystem samt en kortlægning af Silkeborg i forhold til samfundsskabt ulighed.

150 elever inddelt i kastesystem
Inspireret af filmen ” Slumdog millionaire” var det indiske kastesystem på programmet i samfundsfag og religion. De 150 elever blev delt ind i tre grupper, hvor de i den laveste kaste blev placeret i cykelkælderen på det uvaskede gulv og fik ½ stykke rugbrød at spise. Dem i den øverste kaste blev i stedet placeret mere behageligt i et klasseværelse og fik sodavand og kage, mens den mellemste gruppe ”kun” fik bolcher at spise.

Hurtig reaktion
Eleverne var friske på at spille med på rollerne, og deres store engagement kom også til udtryk på de sociale medier, hvor de hurtigt var ude og fortælle om deres syn på den uretfærdighed, som kaste-systemet står for.

Speeddating om videre uddannelse
I starten af ugen havde hver elev desuden valgt fire uddannelser de gerne ville høre mere om ved speed datingen om fredagen. Her var 14 uddannelser repræsenteret, og hver elev fik 20 minutter til at høre om og spørge ind til hver af de uddannelser, de havde udvalgt samt få et indtryk af, hvad det vil sige at være studerende.

Vellykket forløb
Mette Nybye Sørensen var en af de mange undervisere bag projektet, og hun har oplevet, at eleverne har udvist et stor engagement gennem ugen og haft et godt udbytte. Samtidig har de mange uddannelsessteder, som var med på speed datingen, også udtrykt deres store tilfredshed med et vellykket arrangement.

 

Share This