Vælg en side

Annie og Kirsten har begge undervist på HF på TH. LANGS i 40 år. Meget har naturligvis ændret sig gennem årene, men de oplever fortsat, at mange får et godt afsæt til deres videre uddannelse gennem en HF på TH. LANGS.

Annie Eistrup og Kirsten Nørtoft Nielsen fremhæver begge de nære relationer mellem lærer og elev som ét af de områder, der er fulgt med gennem alle årene. ”Man kan sige, at det er meget karakteristisk for skolekulturen på TH. LANGS, at der bliver opbygget et tæt forhold,” siger Annie. ”Vi arbejder på en mindre og overskuelig skole, hvor der er tradition for, at man taler med eleverne om emner, der både kan være af faglig og mere personlig karakter.  Mange har det godt med lige at få vendt ting med os lærere. Og det kan også handle om mere alvorlige personlige problemer, hvor vi kan støtte og rådgive den enkelte.”

Mange elever er yngre i dag
Da HF startede tilbage i 1967, var det ofte ældre kursister, som begyndte på uddannelsen, og som eksempelvis havde taget en erhvervsuddannelse først og nu ønskede at skifte spor. HF-uddannelsen var dengang ikke mindst målrettet denne gruppe, der efter nogle år på arbejdsmarkedet havde brug for en alternativ adgang til en gymnasial uddannelse.  ”Vi har fortsat enkelte fra den gruppe, men også mange der er meget yngre. I dag kan man jo starte på HF lige efter 9. klasse,” fortæller Kirsten.

Teknologien sætter ny dagsorden
”Mange af vores nuværende, unge elever har levet med Internettet hele deres liv, og det giver både nye muligheder og udfordringer i undervisningen. Men som undervisere er vi meget opmærksomme på, at HF-uddannelsen også indebærer digital dannelse”. Teknologien giver dog helt andre pædagogiske muligheder i undervisningen i dag end tidligere. Og de muligheder skal naturligvis udnyttes, hvor det giver god mening. ”Mange af vores unge har dog fortsat brug for den nærhed, som vi tilbyder her på TH. LANGS med plads til den enkelte. Det er et godt alternativ til den ”hverdag”, de oplever på de sociale medier,” siger Annie og Kirsten og forsætter: ”Samtidig med at vi som undervisere skal inddrage de teknologiske muligheder i undervisningen, når det er relevant, skal de unge også lære at lade mobiltelefonen ligge i tasken, når den ikke er relevant.”

HF som fjernundervisning
Som et led i at udnytte de teknologiske muligheder tilbydes HF i dag også som fjernundervisning tilrettelagt over et halvt eller et helt år med et begrænset antal mødetimer. ”Her rammer vi en målgruppe, som ønsker den fleksibilitet, det giver at kunne studere hjemme, når man har tid og lyst,” siger Kirsten. ”Det kan både gælde studerende med børn, deltidsarbejde eller måske nogle udfordringer, som gør, at det er bedst at blive undervist hjemme.”
Det er et af de uddannelsestilbud, der tilbydes på HF -enkeltfag, hvor man også kan tage en fuld HF-uddannelse på 3 år eller en HF-pakke med henblik på fx en pædagoguddannelse på et eller to år. Så der er i dag en større mangfoldighed af muligheder på TH. LANGS HF & VUC end tidligere for at få adgang til en videregående uddannelse.

Hilsner der varmer
En høj faglighed og en praksisnær undervisning har således gennem alle årene været kendetegnede for HF-uddannelsen på TH. LANGS kombineret med en stor rummelighed både aldersmæssigt og socialt. ”Det har givet mange kursister og elever et godt afsæt til videre uddannelse,” siger Annie og Kirsten. ”Vi får ofte hilsner fra tidligere elever, som er kommet godt videre i livet. Det er dejligt at vide, at HF-uddannelsen stadig kan gøre en forskel.”

Logoet om markerer jubilæet er lavet af Sidse Tronhjem Lauritsen, lektor i dansk
og billedkunst ved TH. LANGS HF og VUC, projektskaber og kulturformidler ved Kukufofo.dk

i samarbejde med kunstner Tanja Eigjendaal.

Share This