Vælg en side

HF uddannelsen kan her i 2017 fejre 50 års jubilæum. Både den gang som nu har TH. LANGS HF & VUC – også på denne uddannelse – stor fokus på det menneskelige, og hvordan den enkelte elev kommer godt videre i både uddannelsessystemet og livet.

HF-uddannelsen startede tilbage i 60’erne, som et alternativ til gymnasiet (STX). I dag er uddannelsen fuld ud ligeværdig med både STX og HHX og giver de samme adgangsmuligheder til videregående uddannelser. For mange af eleverne på uddannelsen er netop HF kendetegnet ved en helt speciel kultur, som kan rumme eleverne bredt – både aldersmæssigt, socialt og fagligt – og sætter den enkelte i centrum.

Logoet om markerer jubilæet er lavet af Sidse Tronhjem Lauritsen, lektor i dansk
og billedkunst ved TH. LANGS HF og VUC, projektskaber og kulturformidler ved Kukufofo.dk 

i samarbejde med kunstner Tanja Eigjendaal.

HF på TH. LANGS blev en vigtig trædesten
Det gælder således også for Sare som oprindeligt startede på STX efter 9. klasse men faldt aldrig rigtig til hverken socialt eller fagligt. Hun valgte derfor at skifte til HF på TH. LANGS HF & VUC efter anbefaling fra sin bror, som tidligere havde gået på skolen – som også er en noget mindre skole.

”Både den faglige og sociale atmosfære på TH. LANGS passede meget bedre til mig,” fortæller Sare. ”Jeg har haft det rigtig godt med mine klassekammerater og har haft et meget positivt samarbejde med lærerne og specielt min vejleder. De havde gennem begge år tid til mig, når behovet har været der, både ved faglige og mere private problemer. Jeg var noget forvirret, da jeg startede på skolen, men fik i samarbejde med min vejleder en afklaring på, hvad jeg gerne ville efter HF. Det gjorde mig meget mere målrettet på 2. år – også i valget af mine valgfag – da jeg nu vidste, jeg gik efter at komme ind på læreruddannelsen.”

Sare blev optaget på læreruddannelsen straks efter hun afsluttede HF. Hun søgte ind på kvote 2 og fik max. point ved optagelsessamtalen. Hendes drøm er at undervise i religion, dansk og historie.

HF et springbræt – både dengang og nu
Som for Sare har HF været et springbrædt for mange gennem årene. Således også for Erik Fyhn der er lærer på TH. LANGS og har undervist på VUC og HF-enkeltfag i knap 30 år – og siden 1995 på TH. LANGS. Erik har desuden fra 1978-80 selv taget en fuld HF og efterfølgende læst på universitetet. ”Jeg er oprindeligt uddannet optiker og kommer fra en familie, hvor der ikke er tradition for at tage en videregående uddannelse,” fortæller Erik. ”Som for mange andre både dengang og i dag er HF blevet et springbræt til noget nyt. Det gælder specielt for os, som var/er lidt ældre og måske havde taget en erhvervsuddannelse først. Og i dag hvor vi også hjælper mange videre, som har specielle udfordringer.”

Fortsat udvikling af HF-uddannelsen
HF uddannelsen udvikler sig fortsat og netop i år er gennemført en ny reform. Nu kan eleverne eksempelvis starte efter 9. klasse. ”Det ny-reformerede HF har også en tættere kobling mellem arbejdsmarked og uddannelse,” fortæller rektor Nanna Skulvad fra TH. LANGS HF & VUC. ”HF er dermed et godt uddannelsesvalg for dem, der på den ene side gerne vil have den almene dannelse med de brede uddannelsesmuligheder, og på den anden side ønsker praksisnær undervisning, hvor teorien er tæt koblet med de arbejdsopgaver, man eksempelvis møder som finansøkonom, lærer, politibetjent eller sygeplejerske.”

Fejres til november
HF-uddannelsens jubilæum fejres på skolen sammen med skolens fødselsdag den 23. .november. I år er det 135 år siden Theodora Lang kom til Silkeborg og grundlagde det, der blev et helt nyt undervisningseventyr, TH. LANGS skoleimperium.

 

 

Share This