Vælg en side

For Bianca har målet med undervisningen på TH. LANGS HF & VUC været at øve sig i at være sammen med andre mennesker og få en faglig opkvalificering. Begge områder har fået et markant løft.

Bianca Nielsen er 34 år og hendes vej gennem livet har ikke været lige til. Hun arbejder både med sin sociale angst og ordblindhed med det mål at blive bedre til at være sammen med andre mennesker og kunne hjælpe sine børn med lektierne.

Høj seriøsitet og plads til den enkelte
Bianca har gået på TH. LANGHS HF & VUC i flere omgange og har altid oplevet en høj seriøsitet i undervisningen. ”Det er også motiverende at opleve, at lærerne er så gode til at tage udgangspunkt præcist i min situation og faktisk også er gode til at forskelsbehandle,” fortæller Bianca. ”De stopper først, når de er sikre på, jeg har forstået et emne. Der er samtidig en god humor i undervisningen, hvilket giver en god atmosfære.”

God faglig udvikling
Bianca har opnået en stor faglig udvikling gennem undervisningen på TH. LANGS. ”Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle blive klar til at gå til 9. klasses eksamen i dansk og matematik. Men nu har jeg seriøse overvejelser om det, fordi jeg følger mig godt rustet både fagligt og socialt,” siger Bianca.

Rart sted
Både på holdene for ordblinde og FVU (forberedende voksenundervisning) har Bianca nydt det mere voksne miljø, hvor man snakker godt sammen og gerne hjælper hinanden. ”Her er rigtigt rart at være. De dage, hvor jeg måske er kommet i skole i lidt dårligt humør, er jeg gået glad hjem. Det betyder meget med en kultur på skolen, som tager hånd om den enkelte. Det passer rigtig godt til mig.”

Share This