Vælg en side

Efter mange års hårdt rengøringsarbejde har Marianne Guldfeldt brug for at blive omskolet. Hun har et stort ønske om at blive pædagogisk assistent. Vejen hertil går via TH. LANGS HF & VUC’s ordblindeundervisning og en opgradering i dansk og matematik.

”Jeg har gået på TH. LANGS HF & VUC siden marts 2016. Det har været en tid med mange gode sejre – men også hårdt arbejde,” fortæller 43-årige Marianne.

Mærkbar udvikling
Marianne er ordblind og har haft store udfordringer med at læse og skrive gennem hele sin skolegang. ”Jeg har haft rigtigt stort udbytte af en målrettet ordblindeundervisning her på TH. LANGS HF & VUC. Deres undervisere har stor kompetence på området og har været dygtige til at hjælpe mig netop der, hvor jeg havde behov,” siger Marianne. ”Jeg deltager i dag både på ordblindeundervisningen og på den forberedende voksenuddannelse (FVU) og har løftet mit niveau i dansk og matematik fra 4. klasses niveau til 9. klasse.
Det har givet mig mange sejre undervejs at opnå den udvikling – men det har også krævet hårdt arbejde både i skolen og hjemme. ”

Hjælper gerne
Marianne har specielt stor glæde af alle de IT-værktøjer, som findes for ordblinde, og er en stor hjælp i dagligdagen. Hun hjælper gerne sine medkursister med værktøjerne og er også altid parat til at give nye kursister en rundtur på skolen, så de kan føle sig mere hjemme. Marianne har desuden ved flere lejligheder repræsenteret skolen ved Åben Hus m.v., når der skulle fortælles om fordelene ved at gå på skolen.

Tager hånd om mig
”Jeg oplever et rigtig godt samarbejde og en god kommunikation med både mine lærere, vejledere og medkursister,” siger Marianne. ”Det er en væsentlig del af det at komme videre med de faglige udfordringer, at man føler sig godt tilpas og taget hånd om. Det gør jeg her på TH. LANGS HF & VUC.”

 

Share This