Vælg en side

20-årige Thomas har gennem det meste af sin skolegang været fuldt ud bevidst om, at han er 100 % ordblind. I dag har han gennemført en fuld HF på TH. LANGS HF & VUC, og planen er at tage en bachelor i Anvendt matematik på Syddansk Universitet.

For Thomas har TH. LANGS HF & VUC’s filosofi om, at ”For at behandle alle ens, må vi behandle alle forskelligt” passet som fod i hose med den oplevelse, han har haft af at gå på skolen, hvor han har taget en fuld HF. ”Både mine lærere og læsevejleder har forstået at tage udgangspunkt præcist der, hvor jeg var, og har hjulpet mig videre der fra,” fortæller Thomas. ”Det har både været i den daglige undervisning i klassen, og når jeg har haft enetimer hos min læsevejleder med fokus på eksempelvis de afleveringsopgaver, jeg sad med.”

Superbruger af IT-rygsæk
Allerede i 5. klasse fik Thomas sin første IT-rygsæk, og han har opbygget en rigtig solid erfaring med at anvende de hjælpemidler, som findes heri. Indholdet i rygsækken udvikler sig løbende med teknologien. Da Thomas gik på HF, hjalp han således gerne sine ordblinde medstuderende med at få så meget ud af hjælpemidlerne som muligt. ”Som 100 % ordblind kan jeg overhovedet ikke læse, og er derfor helt afhængig af at få alle dokumenter elektronisk, så jeg ved hjælp af værktøjerne i IT-rygsækken, kan få læst alt op,” fortæller Thomas. ”Det var mine lærere på TH. LANGS også gode til at hjælpe mig med.”

Klare mål
Thomas har gennem årene haft nogle klare mål for, hvad han gerne ville opnå. I erkendelse af, at den skriftlige del ofte er svær som ordblind, havde han et mål om at få 02 i skriftlig dansk til eksamen, men samtidig skulle det gerne gå væsentligt bedre i den mundtlige del. ”Jeg fik 02 i den skriftlige del og 12 i den mundlige, hvilket jeg er rigtig godt tilfreds med,” siger Thomas. ”Jeg føler mig fagligt stærk i faget, og det er dejligt at kunne få det bekræftet med den mundlige karakter.”

Thomas er netop nu i fuld gang med et sabatår, hvor han vil tjene penge til at kunne rejse for. Herefter er planen at tage matematik A på VUC og efterfølgende at søge ind på Syddansk Universitet for at læse en bachelor i Anvendt matematik.

Share This