Vælg en side

Læs debatindlæg af rektor Nanna Skulvad i MJA

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at anbefalingerne fra ekspertgruppen om »Bedre veje til en ungdomsuddannelse« skaber et tiltrængt sikkerhedsnet for de svageste unge. Men når det er sagt hører min enighed med anbefalingerne i høj grad op, da ekspertgruppen glemmer den rigtig store gruppe af unge og voksne, som selv ønsker at uddanne sig og kan og vil – de har »blot« brug for et springbræt. Her kommer VUC i høj grad til sin ret.

Vi må ikke tro, det er den rette løsning at indføre én uddannelse som både kan rumme unge på 16 år og voksne, der har bug for uddannelse efter måske at have mistet jobbet eller vil omskoles.

De voksne har brug for et tilbud, som netop passer til dem som aldersgruppe og med de uddannelsestilbud, som de har behov for. Her på VUC på Th. Langs HF & VUC har vi netop flere indgange til videre uddannelse, som oftest er relevante for den voksne målgruppe. Det handler om virksomhedshold, det almene HF, 9. og 10. klasseforløb, forberedende undervisning til erhvervsuddannelserne, ordblindeundervisning, flexundervisning og HF-enkeltfag.

Rigtig mange af de voksne, vi bringer videre gennem VUC systemet, har oftest ikke gået den lige vej gennem livet, og her har vi på Th. Langs opbygget en kultur og et læringsmiljø, som netop kan rumme dem og de behov, som de har brug for at få opfyldt for at komme videre i uddannelsessystemet.

Det gælder også 24 årige Mikkel, som gennem det meste af sin barndom og ungdom har gjort alt for at undgå at komme til eksamen. Hans store drøm om at bliver dyrepasser kombineret med netop den kultur og læringsform, vi har på Th. Langs, har givet Mikkel mod på at komme videre. Han går i dag på AVU (almen voksenuddannelse) og bestod sidste år 9. klasse i matematik med et 12 tal og i år tager han 10. klasse matematik og 9. klasse i dansk og engelsk.

9 ud af 10 af de kurister, som kommer på AVU, har selv valgt at opsøge en videre uddannelse, fordi de har brug for et springbræt til at komme videre. De har et helt andet udgangspunkt og behov end de unge, som kommunen følger tæt og som har brug for en mere fast hånd.

Og den gruppe skal bestemt også hjælpes, hvilket vi her i Silkeborg har stor fokus på i vores garantiskolesamarbejde, som er et bredt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og kommunen, der sikrer, at ingen unge mennesker bliver efterladt mellem to stole.

Jeg anbefaler derfor vores politikere at prioritere en løsning som går på to ben, hvor vi både fastholder det stærke læringsmiljø på VUC for de unge og voksne som kan og vil men ikke har gået den lige vej gennem livet, og samtidig skaber et stærkere sikkerhedsnet under de svageste unge som risikerer at blive drevet rundt mellem beskæftigelses- og uddannelsessystemerne og forskellige kommunale tilbud.

Vi står klar her på Th. Langs til at vise, hvordan det fungerer i praksis og inviterer gerne til en nærmere dialog med vores politikere om ekspertgruppens anbefalinger.

Se debatindlægget i MJA

Share This