Vælg en side

Læs debatindlæg af rektor Nanna Skulvad i Midtjyllands Avis

Både før og efter jul tager vi fra TH LANGS HF & VUC rundt og fortæller om mulighederne med en HF-uddannelse i forbindelse med, at de unge i 9. og 10. klasse skal til at forholde sig til et evt. uddannelsesvalg. I den forbindelse oplever vi også i år en manglende viden om HF-uddannelsen både blandt de unge og deres forældre, hvor man tilsvarende ved mere præcist, hvad en STX eller HHX uddannelse indeholder og føre med sig.

Som HF-uddannelsesinstitutionen kan vi jo i den forbindelse se indad og tænke, at vi ikke har gjort vores oplysningsarbejde godt nok – og her er afgjort plads til forbedringer – man samtidig er det også vores oplevelse, at det er mange fordomme omkring uddannelsen og mange familietraditioner, som gør, at unge og deres forældre ikke interesserer sig for HF.

Mange forbinder HF med noget meget støvet, mest for ung voksne som er kommet lidt sent i gang med en gymnasial uddannelse, og man tror ikke, den giver adgang til de samme muligheder som fx STX, HTX og HHX. Det første er forkert, det andet er delvist rigtig og det sidste også forkert.

Det er helt grundlæggende problematisk, at vi dermed taber en del unge på gulvet som ikke ved, at der er en alternativ gymnasial ungdomsuddannelse, som måske netop er noget for dem. Det siger jeg med baggrund i, at vi netop på HF generelt og på TH LANGS HF & VUC specifikt er rigtig gode til at favne elever, som måske ikke er gået den snorlige vej gennem folkeskolen eller livet i øvrigt. Det gælder både de fagligt dygtige og dem, som har faglige udfordringer.

Kursistgruppen på HF er således meget mangfoldig, hvilket i høj grad af vores kursister her på TH LANGS HF & VUC opleves som en stor styrke – som dog også giver nogle udfordringer. Spredningen i kursisternes alder og tidligere erfaringer giver en mangfoldighed, der i høj grad appellerer til vores kursister, som oplever et rummeligt miljø på HF, som de trives i.

HF har således stærke traditioner for at uddanne meget forskellige elever og for at uddanne mange mønsterbrydere. Uddannelsens fleksible opbygning gør, at vi kan rumme de mange forskellige typer af elever og fortsat tilbyde en meget høj faglighed. Man kan i dag starte på HF efter både 9. og 10. klasse, og uddannelsen åbner døre til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser præcist som STX og HHX. Dog tager HF kun 2 eller 2 ½ år.

Det ny-reformerede HF har en tæt kobling mellem arbejdsmarked og uddannelse, og HF er dermed et godt uddannelsesvalg for dem, der på den ene side gerne vil have den almene dannelse med de brede uddannelsesmuligheder, og på den anden side ønsker praksisnær undervisning, hvor teorien er tæt koblet med de arbejdsopgaver, man eksempelvis møder som finansøkonom, lærer, politimand eller sygeplejerske.

Og nu tilbage til min indledning og min bekymring. På vores rundtur for at fortælle om HF møder vi således mange elever som med stor forundring og glæde bliver klogere på HF uddannelsen og de døre den åbner og spontant udbryder ”det er da lige noget for mig”. Og det er specielt vores rummelighed og mangfoldighed, der tiltaler de unge. Vi giver også nogle unikke muligheder til de unge som er mønsterbrydere og måske kommer fra et hjem, hvor der ikke er tradition for en gymnasial uddannelse. Den mulighed bør være kendt af alle de, som skal træffe beslutning om uddannelsesvalg her i foråret.

Både vi her på TH LANGS HF & VUC og vores interesseorganisationer skal derfor være bedre til at informere om mulighederne, og den proces har vi sat i gang. Men samtidig vil jeg også opfordre til, at de unge og deres forældre tager HF med i betragtning, når det fremtidige uddannelsesvalg skal træffes. Det vil blive en stor gevinst for mange unge.

Link til MJA

Share This