Vælg en side

Fag og opbygning

På den 2-årige HF skal du til eksamen i alle fag. Følgende fag er obligatoriske:

– dansk A
– engelsk B
– matematik C
– projekt- og praktikforløb
– naturvidenskabelige faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C)
– kultur- og samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C)
– og ét af fagene idræt C, Musik C, Design og arkitektur C eller Mediefag C

Herudover skal du vælge en linje, som retter sig mod et bestemt videreuddannelsesområde. Fagene på linjen består af:

– et bestemt valgfag på B-niveau
– et bestemt valgfag på C-niveau
– et selvvalgt valgfag på B-niveau

Valgfag C Læs mere om faget
 Design og arkitektur C Klik her
 Filosofi C Klik her
 Fysik C Klik her
 Psykologi C Klik her
 Tysk C Klik her

 

Valgfag B Læs mere om faget
Biologi Klik her
Fysik Klik her
Idræt Klik her
Kemi Klik her
Matematik Klik her
Musik Klik her
Psykologi Klik her 
Religion Klik her 
Samfundsfag Klik her
Tysk Klik her

 

Valgfag A Læs mere om faget
 Engelsk A Klik her
 Matematik B-A Klik her

 

Share This