Vælg en side

HF2 åbner alle døre for dig

For mange handler det om de personlige og faglige udfordringer, koblingen til videreuddannelse, og ikke mindst en læregruppe og en skole, som er optaget af, at du skal lykkes.

Uddannelsen tager to år, og du kan søge ind på HF direkte efter 9. eller 10. klasse.

Tæt kobling til videregående uddannelse

HF-uddannelsen har en tæt kobling mellem uddannelse og den videre uddannelse, og er dermed et godt uddannelsesvalg for dig, der på den ene side gerne vil have den almene dannelse med de brede uddannelsesmuligheder, og på den anden side ønsker praksisnær undervisning.

Teorien vil være koblet sammen med de arbejdsopgaver, man eksempelvis møder som finansøkonom, lærer, politibetjent eller sygeplejerske m.v.

THL ruster dig til fremtiden gennem personlig og faglig udvikling

Der er ikke to mennesker, der er ens. Heller ikke i vores klasser, der afspejler befolkningen, fagligt såvel som aldersmæssigt og socialt. Vi tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, og ruster dig til fremtiden. Dermed sikrer vi din (ud)dannelse med fokus på faglighed tilpasset dig.

Faktaark på den 2-årige HF til at printe.

Share This