Studievejledning HF-e

HF-enkeltfag studievejledning (bygning C, 1. sal):

Studievejledere Gunhild Albertsen og Ida Gislason byder dig velkommen.

Gunhild Albertsen Ida Gislason

Gunhild Albertsen
studievejleder, spansk, engelsk
ga@thlangshf-vuc.dk

Tidsbestilling til:
mandag kl. 10.00-12.00
tirsdag kl. 12.00-14.00

Ida Gislason
studievejleder
ig@thlangshf-vuc.dk

Tidsbestilling til:
onsdag kl. 10.00-12.00
fredag kl. 10.00-12.00

Hvordan bliver jeg optaget?
Optagelse til HF-enkeltfag sker altid ved en personlig samtale med en studievejleder, hvor vi laver en uddannelsesplan for dig baseret på dine forudsætninger og fremtidsplaner. Til samtalen bedes du medbringe dokumentation for skolegang og anden uddannelse. Tid til en samtale kan reserveres via hjemmesiden eller på tlf. 6912 7920.

Hvad kræves der af mig?
For at blive optaget på HF-enkeltfag skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen for mindst et år siden og have taget de foreskrevne prøver med tilfredsstillende resultat. Ud over resultater fra folkeskolen vurderer vi erhvervserfaring og anden uddannelse. Mangler du en eller flere af prøverne, kan du få undervisning i de pågældende fag på AVU (Almen Voksenuddannelse).

Hvornår kan jeg henvende mig?
Studievejlederne træffes efter aftale. Fra midten af maj er der udvidet åbningstid.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?
Tilmelding er i gang. Jo tidligere du tilmelder dig, jo flere valgmuligheder har du, og jo bedre skema kan du få, da princippet om først til mølle gælder. Vi tilmelder indtil holdene er fyldt op eller indtil 3 uger efter undervisningsstart.

Hvilken hjælp kan jeg få undervejs?
På HF-enkeltfag tilbydes du individuel vejledning, som handler om at støtte dig i at gennemføre det planlagte uddannelsesforløb på VUC. Denne vejledning omfatter samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation. Vejledningen omfatter også forhold, der er af betydning for senere valg af uddannelse og erhverv. Studievalg Østjylland varetager overgangsvejledning, som handler om dine muligheder efter HF. Vejlederen fra Studievalg Østjylland har fast træffetid på skolen hver måned (se opslag), men kan også kontaktes pr. mail. I forbindelse med ansøgning til kvote 2 på videregående uddannelse (frist 15. marts) afholdes et specielt arrangement med studievalgsvejlederen.
Link: www.studievalg.dk/oestjylland

Hvordan med min økonomi?
Det koster et gebyr for hvert fag, du tilmelder dig på HF-enkeltfag. Se under priser. Dette gebyr får du tilbagebetalt, når du har afsluttet en hel HF eller en HFe fagpakke. Hvis du har mindst 23 timer om ugen, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis du har børn under 7 år, kan du dog nøjes med 17 timer. Hvis du er i arbejde har du mulighed for at søge hel eller delvis orlov fra arbejdet og få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Hvis du er ledig, på revalidering eller på kontanthjælp kan du tage enkeltfag eller en hel HF-eksamen som led i en handlingsplan.
Få nærmere oplysninger om ansøgning om SU (www.su.dk) hos Aida Justesen og om SVU (www.svu.dk) hos Birgitte Nielsen. De har begge kontorer på 1. sal i bygning C.

Hvad kan jeg bruge HF til?
Du kan bruge HF til at komme videre i uddannelsessystemet. Du kan også bruge HF til at opdatere tidligere erhvervede skolekundskaber og dine færdigheder i f.eks. sprog og matematik. Endelig kan du også tage HF-fag af ren interesse.


Forrige side: HFe fagpakke januar 2018
Næste side: Læsevejledning