SSO resume på Engelsk

SSO - HF
Resume på engelsk

Fra Den større skriftlige opgave - HF
Vejledning, august 2010:

5.2 Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé på engelsk.

.....
Hver kursist skal som led i sin besvarelse af den større skriftlige opgave udarbejde et kort resumé på engelsk, som normalt placeres først i opgaven. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på 10-15 linjer. I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene den sproglige udformning, men også, om det er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed.

Hvordan kommer jeg i gang med resuméet?
Skriv en kladde på dansk, inden du begynder at skrive resuméet på engelsk - så er du sikker på, at kunne fastholde dit opgavemæssige fokus.

Hvor skal resuméet placeres?
Du kan placere dit resumé mellem indholdsfortegnelsen og selv opgavebesvarelsen eller mellem selve opgavebesvarelsen og litteraturlisten.

Eksempel på engelsk resumé (fra en SSO)

English Summary:

I chose the subject North Korea with focus on their policy of development and the question why does the West have a bad relationship with North Korea? The Communist nation has been a lot in the media in the year 2006, and that is why I think it is relevant.

Firstly the paper gives an understanding of why the US and the Soviet Union had a disagreement about how Korea should be ruled. Because of this disagreement Korea was divided into two separate nations in 1948, with the US in South Korea and the Soviet Union in North Korea.

Secondly an insight is given into how King Jong II rules his country with the Juche - idea and what the basic ideas of the ideology are about.

Finally I found out that the negative attitude we have towards North Korea has changed during their existence as a nation. First of all because they had an alliance with the Soviet Union who was an enemy of the US and the West. Today North Korea is a threat to the West because of their nuclear weapons and we do not like Kim Jong II`s harsh way of ruling his country. Besides that I have picked some quotations from the Danish Government, which prove our fear of an atomic warfare.

Her er nogle anvendelige gloser og vendinger:
en redegørelsean - account
at redegøre for - to account for
at omhandle - to deal with, to describe
at illustrere - to illustrate
at fokusere på - to focus on
et fokus - a focus
en analyse - an analysis
at analysere - to analyse
en fortolkning - an interpretation
at fortolke - to interpret

I forhold til de tre taksonomiske niveauer er der tale om
-account, analysis, conclusion

The first part of my paper accounts for/ deals with/ describes/ explains...

The focus of this paper is...

The conclusion shows that...

The result of the analysis...

Firstly...description...

Secondly...analysis...

Thirdly/ lastly/ finally...conclusion...