Læs dette inden du vælger

Inden du vælger:
Inden du beslutter dig for, hvilke fag du kunne tænke dig, er der flere ting, du bør overveje. Noget af det vigtigste, du skal tage hensyn til ved sammensætningen af fagene, er dine interesser og evner. De kan nemlig give dig et fingerpeg om, hvilken uddannelse eller hvilket job der ville være interessant for dig efter hf, og kan derfor være et godt udgangspunkt for dit valg af valgfag.

Har du allerede planer for fremtiden med hensyn til uddannelse og job, er det også en god idé at undersøge, hvilke krav der stilles til kvalifikationer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, samt hvilke krav du kan og vil opfylde i den forbindelse.

Du skal blandt andet være opmærksom på, at det samme fag kan findes på flere niveauer, A, B og C, hvor A betegner det højeste niveau, og C det laveste. Dit valg af niveau kan have betydning for, hvilke videregående uddannelser du kan komme ind på. Flere videregående uddannelser har nemlig specifikke adgangskrav i form af bestemte fag på bestemte niveauer. Du kan her se de specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser eller se hvad forskellige fag giver adgang til.

Såvel de generelle adgangskrav som de specifikke adgangskrav skal som hovedregel være opfyldt, før du kan søge optagelse på en videregående uddannelse. Specifikke adgangskrav kan være krav om:

 • fag bestået på et vist niveau (A, B eller C)
 • fag bestået med en vis minimumskarakter
 • den samlede adgangsgivende eksamen bestået med et mindste gennemsnit

Valgprocessen
Et uddannelsesvalg er en proces, som tager udgangspunkt i dig selv. Inden du vælger, kan det være en god idé at stille dig selv en række spørgsmål for at blive klogere på dine evner og interesser. Det kan være spørgsmål som fx:

 • Hvilke fag interesserer mig?
 • Hvilke fag er jeg god til?
 • Hvilke fag har jeg eventuelt problemer med?
 • Er jeg musisk eller kreativ?
 • Er jeg god til sprog?
 • Er jeg god til matematik/naturvidenskab?
 • Interesserer jeg mig for politik?
 • Læser jeg aviser og ser tv-aviser?
 • I hvilken retning går mine uddannelsesønsker?
 • Hvilke typer af job kunne jeg tænke mig?
 • Kan jeg lide at lave skriftlige arbejder?
 • Hvilke valgfag ønsker jeg at undersøge nærmere?

Svar på ovenstående spørgsmål og medbring dette bilag til den individuelle samtale i forbindelse med valg af valgfag.


Forrige side: Valgfag 2. årgang
Næste side: Fagene