Hvad er HF-enkeltfag

HF åbner alle døre for dig

HF står for Højere Forberedelseseksamen og er en studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasial niveau, som er for både unge og voksne. Uddannelsen giver alle muligheder for, at du kan kvalificere dig til både korte og mellemlange videregående uddannelser samt universitetsuddannelser.

Uddannelsen er fleksibelt tilrettelagt efter dine behov, og du kan i nogle tilfælde blive klar til din videregående uddannelse på blot et enkelt år. Ønsker du en hel HF tager det to år, men du kan også bruge længere tid, hvis det passer din livssituation bedre. Du kan tidligst søge ind på HFe et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Plads til dig
TH. LANGS HF & VUC er en mindre skole, og på vores HF-uddannelse er der plads til alle både aldersmæssige, fagligt som socialt. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kursist, og det giver dig dermed de bedste faglige og menneskelige forudsætninger for at komme videre. Vi gør det gennem rummelighed, respekt og forståelse for dit udgangspunkt samt en høj faglighed og et stort hjerte.

Stærk faglighed og stor rummelighed
På HFe er der ikke ”klasser”, så du kommer til at have dine fag sammen med mange forskellige medkursister. Dette gør, at du bliver trænet i at indgå i mange forskellige arbejdsrelationer og samtidig selv kan vælge dine nære fællesskaber. Vi ser tit, at vores kursister danner læsegrupper og støtter hinandens læring i hultimer eller fritiden.

Fag på uddannelsen
På HFe skal du til eksamen i alle fag. Vi kan sammensætte en pakke til dig, så du bliver klar til netop din videregående uddannelse, eller du kan tage en hel HF. Vi har holdstart i både august og januar.

Hvis du skal have en hel HF, er følgende fag obligatoriske:
- dansk A
- engelsk B
- matematik C
- biologi C
- geografi C
- kemi C
- historie B
- samfundsfag C
- religion C
- og ét af fagene idræt C, Musik C, Design og arkitektur C eller Mediefag C

Herudover skal du vælge nogle valgfag, som interesserer dig særligt:
- to selvvalgte valgfag på B-niveau
- to selvvalgte valgfag på C-niveau

Læs mere om HF som enkeltfag på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027


Forrige side: HF-enkeltfag
Næste side: HFe fagtilbud august 2017