Hvad er HF

HF = Højere Forberedelseseksamen

HF 2-årig

HF åbner alle døre for dig

HF står for Højere Forberedelseseksamen og er en studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasial niveau, som er for både unge og voksne

Uddannelsen tager to år, og du kan søge ind på HF direkte efter 9. eller 10. klasse.

På HF skal du til eksamen i alle fag.

HF-uddannelsen giver alle muligheder for, at du kan kvalificere dig til både korte og mellemlange videregående uddannelser samt universitetsuddannelser. Du vil opleve anvendelsesorienteret undervisning og har mulighed for at vælge mellem følgende linjer:

Læs mere om HF som 2-årigt forløb på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152579

Læs mere om HF som enkeltfag på:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152583


Forrige side: HF-enkeltfag
Næste side: HFe fagtilbud januar 2017