HFe fjernundervisning/flex

HFe fjernundervisning/flex er HF-enkeltfag tilrettelagt over et halvt eller et helt år med et begrænset timetal.

Fagene er tilrettelagt som fjernundervisning med mulighed for at deltage i holdseminarer. Du får stillet opgaver af læreren, som du afleverer i en elektronisk konference. Læreren giver dig feedback på hver enkelt aflevering.

Fagene er opdelt i moduler, som introduceres på seminarerne. Har du ikke mulighed for at deltage i et eller flere seminarer, skal du aflevere en ekstra skriftlig opgave pr. seminar som erstatning for manglende deltagelse.

HFe fjernundervisning/flex giver fleksibilitet, du kan studere hjemme, når du har tid og lyst.

Forudsætninger
    Fjernundervisning kræver, at du kan
  • arbejde selvstændigt og struktureret
  • sætte mål for dig selv
  • overholde deadlines og aftaler
  • arbejde med IT

Eksamen
Der er eksamen i december 2016/januar 2017 for efterårets halvårshold og i maj/juni 2017 for øvrige fag.

Fag
Du kan få fjernundervisning i alle de obligatoriske fag og i en række valgfag, så du kan tage en hel HF.

Tilmelding
Du kan maile til en HFe-studievejleder.
Du kan også reservere tid til en personlig eller telefonisk samtale med en HFe-studievejleder.

Helårshold – eksamen i maj/juni 2017

Dansk A
Dansk A fjernundervisning/flex har seminarer tirsdage kl. 17.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
23.08.16 Grammatik, sproglig analyse og skriftlig fremstilling
20.09.16 Intro til fiktion
25.10.16 Historisk læsning før 1870
22.11.16 Det moderne gennembrud
03.01.17 Medier
07.02.17 Retorik
14.03.17 Historisk læsning 1920-1970
18.04.17 Nyeste tid

Engelsk B
Engelsk B fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
29.08.16 Introduktion til fjernundervisning/flex
26.09.16 Fairy Tales
24.10.16 Hot Spot
14.11.16 The USA
16.01.17 Prøveeksamen
20.02.17 Crime and Punishment
27.03.17 Food
24.04.17 Travel

Historie B
Historie B fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
15.09.16 Introduktion til historie B. Historisk metode (kritisk tekstlæsning) med vikingetiden i fokus
13.10.16 Høj- og senmiddelalder (den sorte død)
17.11.16 Renæssance og reformation
15.12.16 Oplysningstid og borgerlige revolutioner
19.01.17 Europa og 1. Verdenskrig
23.02.17 Kold krig
16.03.17 Danmark efter 1945, herunder ungdomsoprøret
27.04.17 Opsamling og eksamensforberedelse

Matematik C
Matematik C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 og workshops kl. 19.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
24.08.16 Ligninger og tal
14.09.16 Workshop
28.09.16 Procent og rente
12.10.16 Workshop
26.10.16 Geometri
09.11.16 Workshop
16.11.16 Lineære funktioner
30.11.16 Workshop
04.01.17 Eksponentielle funktioner
18.01.17 Workshop
08.02.17 Potensfunktioner
22.02.17 Workshop
15.03.17 Beskrivende statistik
22.03.17 Workshop
19.04.17 Workshop
03.05.17 Eksamensforberedelse

Matematik C-B
Matematik C-B fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 og workshops kl. 19.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
24.08.16 Workshop
14.09.16 Funktioner og vækstegenskaber
28.09.16 Workshop
12.10.16 Funktioner og vækstegenskaber
26.10.16 Workshop
09.11.16 2. gradspolynomier, parabler og 2. gradsligningen
16.11.16 Workshop
30.11.16 Differential- og integralregning
04.01.17 Workshop
18.01.17 Differential- og integralregning
08.02.17 Workshop
22.02.17 Differential- og integralregning
15.03.17 Workshop
22.03.17 Differential- og integralregning
19.04.17 Statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest
03.05.17 Workshop

Matematik B-A
Matematik B-A fjernundervisning/flex har seminarer tirsdage kl. 17.00-20.00 og workshops onsdage kl. 19.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
30.08.16 Vektorregning og analytisk geometri
14.09.16 Workshop
27.09.16 Vektorregning og analytisk geometri
28.09.16 Workshop
12.10.16 Workshop
01.11.16 Vektorregning og analytisk geometri
09.11.16 Workshop
16.11.16 Workshop
29.11.16 Vektorregning og analytisk geometri
30.11.16 Workshop
13.12.16 Differential- og integralregning
04.01.17 Workshop
10.01.17 Differential- og integralregning
18.01.17 Workshop
31.01.17 Differentialligninger
08.02.17 Workshop
22.02.17 Workshop
07.03.17 Statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest
15.03.17 Workshop
22.03.17 Workshop
04.04.17 Eksamenstræning
19.04.17 Workshop
03.05.17 Workshop

Psykologi C-B
Psykologi C-B fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
01.09.16 Intro til fjernundervisning/flex – psykologiske retninger
29.09.16 Udviklingspsykologi og omsorgssvigt
03.11.16 Ondskab
01.12.16 Læring og intelligens
05.01.17 Stress og arbejde
02.02.17 Psykiske lidelser
02.03.17 Kommunikation og kulturpsykologi
06.04.17 Opsamling og eksamensforberedelse

Halvårshold – efterår 2016. Eksamen dec. 2016/jan. 2017

Biologi C
Biologi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00 – 20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
25.08.16 Introduktion til faget og biologiens undersøgelsesområde – det levende. Celler som element i alle levende organismer. Undersøgelse af celler i mikroskop. Introduktion til I-bogen og dens muligheder
08.09.16 Økologi. Samspillet mellem arter og deres omgivelser. Energi og stof i økosystemer – vigtige processer. Lille laboratorieforsøg om fotosyntese med brug af den naturvidenskabelige metode
06.10.16 Sundhed – Vi bliver hvad vi spiser. Hvordan fordøjer og optager vi vores mad og hvilken betydning har maden for vores sundhed? Små laboratorieforsøg med enzymer og transport igennem membraner.
27.10.16 Sundhed, krop og bevægelse. Hvordan forsynes alle kroppens celler med tilstrækkelig ilt og næring til deres energiomsætning? Fysiologiske målinger af kroppen
29.10.16 Lørdag kl. 08.00-16.00: Laboratoriedag. Undersøgelser og forsøg i laboratoriet. Vi skal opnå fortrolighed med den naturvidenskabelige metode. Uddybende undersøgelser af natur (feltundersøgelse), celler og sundhed og introducerende øvelser til genetik
24.11.16 Genetik, DNA og genetiske undersøgelsesmetoder og hvordan kønscellerne dannes, kombineres til nye individer. Hvordan kan vi anvende krydsskemaer og stamtavler til at undersøge hvordan forskellige egenskaber nedarves?
08.12.16 Afrunding på Evolution, hvordan livet har udviklet sig, og det samlede forløb. Opsamling og klar til eksamen

Geografi C
Geografi C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
07.09.16 Befolkning samt erhvervsudvikling (især landbrugsudvikling)
17.09.16 Lørdag kl. 08.30-16.00: Omegnsekskursion/laboratoriekursus: jordbunden, nettonedbør, afstrømning
05.10.16 Atmosfæren og klima
09.11.16 Danmarks energiforsyning
30.11.16 Regnskovens miljøproblemer
07.12.16 Klimaændring

Religion C
Religion C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
22.08.16 Intro til faget - begreber og synsvinkler. Indefra/udefra. Menneskesyn og livssyn. 1.0. Materialer og arbejdsformer
12.09.16 Oprindelig asetro - og moderne
03.10.16 Kristendom
07.11.16 Islam
28.11.16 Tibetansk buddhisme
05.12.16 Samlet overblik: begreber og synsvinkler. Indefra/udefra. Menneskesyn og livssyn. 2.0.

Samfundsfag C
Samfundsfag C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage (NB. Sidste gang er en tirsdag) kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
31.08.16 Intro til samfundsfag C
21.09.16 Identitet, levevilkår og livsformer i det senmoderne samfund
12.10.16 Ideologier og politik
02.11.16 Demokrati og politisk system
23.11.16 Velfærdssamfundet i krise
06.12.16 Globalisering: udfordring eller mulighed

Halvårshold – forår 2017. Eksamen maj/juni 2017

Kemi C
Kemi C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
09.01.17 Introduktion, det periodiske system og ionforbindelser
23.01.17 Molekyler, organisk kemi, tilstandsformer og blandbarhed
06.02.17 Mængdeberegning og stofmængdekoncentration
27.02.17 Syrer og baser
20.03.17 Redoxreaktioner og oxidationstrin
01.04.17 /
02.04.17
Lørdag og søndag kl. 09.00-16.00: Laboratoriekursus
01.05.17 Opsamling og prøveeksamen

Psykologi C
Psykologi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
12.01.17 Introduktion til fjernundervisning/flex
26.01.17 Psykologiske retninger
09.02.17 Menneskets udvikling fra barn til voksen
09.03.17 Gruppens påvirkning og stress
30.03.17 Intelligens
20.04.17 Opsamling og eksamensforberedelse

Samfundsfag C-B
Samfundsfag C-B fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
11.01.17 Intro til samfundsfag B
01.02.17 Socialisering og kultursammenstød i et senmoderne samfund
01.03.17 Politik i praksis (demokrati, magt og medier)
29.03.17 Velfærdssamfundet i en globaliseret verden – herunder EU (1. del)
26.04.17 Velfærdssamfundet i en globaliseret verden – herunder EU (2. del)
17.05.17 Eksamenstræning