HFe fjernundervisning/flex

HFe fjernundervisning/flex er HF-enkeltfag tilrettelagt over et halvt eller et helt år med et begrænset timetal.

Fagene er tilrettelagt som fjernundervisning med mulighed for at deltage i holdseminarer. Du får stillet opgaver af læreren, som du afleverer i en elektronisk konference. Læreren giver dig feedback på hver enkelt aflevering.

Fagene er opdelt i moduler, som introduceres på seminarerne. Har du ikke mulighed for at deltage i et eller flere seminarer, skal du aflevere en ekstra skriftlig opgave pr. seminar som erstatning for manglende deltagelse.

HFe fjernundervisning/flex giver fleksibilitet, du kan studere hjemme, når du har tid og lyst.

Forudsætninger
    Fjernundervisning kræver, at du kan
  • arbejde selvstændigt og struktureret
  • sætte mål for dig selv
  • overholde deadlines og aftaler
  • arbejde med IT

Eksamen
Der er eksamen i december 2017/januar 2018 for efterårets halvårshold og i maj/juni 2018 for øvrige fag.

Fag
Du kan få fjernundervisning i alle de obligatoriske fag og i en række valgfag, så du kan tage en hel HF.

Tilmelding
Du kan maile til en HFe-studievejleder.
Du kan også reservere tid til en personlig eller telefonisk samtale med en HFe-studievejleder.

Helårshold – eksamen i maj/juni 2018

Dansk A
Dansk A fjernundervisning/flex har seminarer tirsdage kl. 17.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
22.08.17 Grammatik, sproglig analyse og skriftlig fremstilling
19.09.17 Intro til fiktion
24.10.17 Historisk læsning før 1870
21.11.17 Det moderne gennembrud
09.01.18 Medier
06.02.18 Retorik
13.03.18 Historisk læsning 1920-1970
17.04.18 Nyeste tid

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Engelsk B
Engelsk B fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
28.08.17 Introduktion til fjernundervisning/flex
25.09.17 Fairy Tales
23.10.17 Hot Spot
13.11.17 The USA
15.01.18 Prøveeksamen
19.02.18 Crime and Punishment
19.03.18 Food
23.04.18 Travel

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Historie B
Historie B fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
14.09.17 Introduktion til historie B. Historisk metode (kritisk tekstlæsning) med vikingetiden i fokus
12.10.17 Høj- og senmiddelalder (den sorte død)
16.11.17 Renæssance og reformation
14.12.17 Oplysningstid og borgerlige reformationer
18.01.18 Europa og 1. Verdenskrig
22.02.18 Kold krig
15.03.18 Danmark efter 1945, herunder ungdomsoprøret
26.04.18 Opsamling og eksamensforberedelse

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Matematik C
Matematik C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 og workshops kl. 19.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
23.08.17 Ligninger og tal
13.09.17 Workshop
27.09.17 Procent og rente
11.10.17 Workshop
25.10.17 Geometri
08.11.17 Workshop
15.11.17 Lineære funktioner
29.11.17 Workshop
03.01.18 Eksponentielle funktioner
17.01.18 Workshop
07.02.18 Potensfunktioner
21.02.18 Workshop
14.03.18 Beskrivende statistik
21.03.18 Workshop
18.04.18 Workshop
02.05.18 Eksamensforberedelse

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Matematik C-B
Matematik C-B fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 og workshops kl. 19.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
23.08.17 Funktioner og vækstegenskaber
13.09.17 Workshop
27.09.17 Funktioner og vækstegenskaber
11.10.17 Workshop
25.10.17 2. gradspolynomier, parabler og 2. gradsligningen
08.11.17 Workshop
15.11.17 Differentialregning og integralregning
29.11.17 Workshop
03.01.18 Differentialregning og integralregning
17.01.18 Workshop
07.02.18 Differentialregning og integralregning
21.02.18 Workshop
14.03.18 Differentialregning og integralregning
21.03.18 Workshop
18.04.18 Workshop
02.05.18 Statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Matematik B-A
Matematik B-A fjernundervisning/flex har seminarer tirsdage kl. 17.00-20.00 og workshops onsdage kl. 19.00-21.00 efter følgende plan:
Dato Emne
29.08.17 Vektorregning og analytisk geometri
13.09.17 Workshop
26.09.17 Vektorregning og analytisk geometri
27.09.17 Workshop
11.10.17 Workshop
31.10.17 Vektorregning og analytisk geometri
08.11.17 Workshop
15.11.17 Workshop
28.11.17 Vektorregning og analytisk geometri
29.11.17 Workshop
13.12.17 Workshop
03.01.18 Workshop
09.01.18 Differentialregning og integralregning
17.01.18 Workshop
30.01.18 Differentialregning og integralregning
07.02.18 Workshop
21.02.18 Workshop
06.03.18 Differentialligninger
14.03.18 Workshop
21.03.18 Workshop
03.04.18 Statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest
18.04.18 Workshop
02.05.18 Workshop

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Psykologi C-B
Psykologi C-B fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
31.08.17 Intro til fjernundervisning/flex – psykologiske retninger
28.09.17 Udviklingspsykologi og omsorgssvigt
02.11.17 Ondskab
30.11.17 Læring og intelligens
04.01.18 Stress og arbejde
01.02.18 Psykiske lidelser
01.03.18 Kommunikation og kulturpsykologi
05.04.18 Opsamling og eksamensforberedelse

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Halvårshold – efterår 2017. Eksamen dec. 2017/jan. 2018

Biologi C
Biologi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00 – 20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
24.08.17 Introduktion til faget og biologiens undersøgelsesområde – det levende.
Celler som element i alle levende organismer.
Forsøg: Undersøgelse af celler i mikroskop Introduktion til I-bogen og dens muligheder
07.09.17 Økologi. Samspillet mellem arter og deres omgivelser
Energi og stof i økosystemer – vigtige processer
Laboratorieforsøg om fotosyntese med brug af den naturvidenskabelige metode
05.10.17 Sundhed – Vi bliver hvad vi spiser.
Hvordan fordøjer og optager vi vores mad og hvilken betydning har maden for vores sundhed?
Små laboratorieforsøg med enzymer og transport igennem membraner.
26.10.17 Sundhed, krop og bevægelse
Hvordan forsynes alle kroppens celler med tilstrækkelig ilt og næring til deres energiomsætning?
Forsøg: Fysiologiske målinger af kroppen
04.11.17 Lørdag kl. 8.30 - 16.00 Ekskursion/laboratoriekursus - Mødepligt
Vi skal opnå fortrolighed med den naturvidenskabelige metode
Uddybende undersøgelser af natur (feltundersøgelse), celler og sundhed og introducerende øvelser til genetik
23.11.17 Genetik, DNA og genetiske undersøgelsesmetoder og hvordan kønscellerne dannes, kombineres til nye individer
Hvordan kan vi anvende krydsskemaer og stamtavler til at undersøge hvordan forskellige egenskaber nedarves?
07.12.17 Afrunding på evolution, hvordan livet har udviklet sig, og det samlede forløb
Opsamling og klar til eksamen

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Geografi C
Geografi C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 efter følgende plan:
Dato Emne
06.09.17 Befolknings- og erhvervsudvikling i Danmark samt globalt, (herunder introduktion til fagets metoder)
16.09.17 Lørdag kl. 08.30-16.00: Omegnsekskursion/laboratoriekursus med fokus på landskabsudvikling i Vest- og Midtjylland før, under, samt siden istiden
04.10.17 Danmarks vejr og klima, samt globale klimatyper
08.11.17 Danmarks energiforsyning med fokus på væsentlige ændringer
29.11.17 Regnskovens miljøproblemer
06.12.17 Klimaændringsproblematikken

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Religion C
Religion C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
21.08.17 Intro til faget - begreber og synsvinkler. Indefra/udefra. Menneskesyn og livssyn. 1.0
Materialer og arbejdsformer
11.09.17 Kristendom
02.10.17 Islam
06.11.17 Klassisk og moderne asatro
27.11.17 Samlet overblik: begreber og synsvinkler. Fænomenologi. Menneskesyn og livssyn. 2.0
04.12.17 Opsamling - religionerne på tværs

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Samfundsfag C
Samfundsfag C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
30.08.17 Intro til samfundsfag C
20.09.17 Identitet, levevilkår og livsformer i det senmoderne samfund
11.10.17 Ideologier og politik
01.11.17 Demokrati og politisk system
22.11.17 Velfærdssamfundet i krise
06.12.17 Globalisering: udfordring eller mulighed

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Halvårshold – forår 2018. Eksamen maj/juni 2018

Kemi C
Kemi C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
08.01.18 Introduktion, det periodiske system og ionforbindelser
22.01.18 Molekyler, organisk kemi, tilstandsformer og blandbarhed
05.02.18 Mængdeberegning og stofmængdekoncentration
26.02.18 Syrer og baser
12.03.18 Redoxreaktioner og oxidationstrin
07.04.18 /
08.04.18
Lørdag og søndag kl. 9.00 – 16.00 laboratoriekursus
30.04.18 Opsamling og prøveeksamen

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Psykologi C
Psykologi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
11.01.18 Introduktion til fjernundervisning/flex
25.01.18 Psykologiske retninger
08.02.18 Menneskets udvikling fra barn til voksen
08.03.18 Gruppens påvirkning og stress
22.03.18 Intelligens
19.04.18 Opsamling og eksamensforberedelse

Datoerne er med forbehold for ændringer.

Samfundsfag C-B
Samfundsfag C-B fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-19.00 efter følgende plan:
Dato Emne
10.01.18 Intro til samfundsfag B
31.01.18 Socialisering og kultursammenstød i et senmoderne samfund
28.02.18 Politik i praksis (demokrati, magt og medier)
21.03.18 Velfærdssamfundet i en globaliseret verden – herunder EU (1. del)
25.04.18 Velfærdssamfundet i en globaliseret verden – herunder EU (2. del)
09.05.18 Eksamenstræning

Datoerne er med forbehold for ændringer.