HF People

HF People er for dig, der er optaget af menneskers læring og udvikling. Måske ser du dig selv som underviser og er optaget af fx sprog og formidling. Måske har du interesse for relationsarbejde og omsorg, og ser dig selv arbejde med mange forskellige mennesker og kulturer. Du skal vælge HF People, hvis du f.eks. gerne vil være pædagog, socialrådgiver eller lærer.

HF People vil du komme til at arbejde med fag, der er optaget af menneskelige relationer - både i forhold til børn, voksne og det samfund, vi er en del af. I linjefagene samfundsfag og psykologi er det netop individets udvikling og ageren i verden, der er omdrejningspunktet. I samfundsfag er vi optagede af at forstå samfundet på velfærdsstatens præmisser og i psykologi får du bl.a. en basisforståelse for udviklingspsykologien. I det frie valgfag får du mulighed for at tone din linje i den retning, der interesserer dig. I projekt- og praktikforløbene får du mulighed for at undersøge og arbejde med pædagogisk praksis og læring bl.a. i samarbejde med VIA (pædagog- og læreruddannelsen). 

Læs mere om fagene på HF People i faktaboksen til venstre


Med HF People får du en gymnasial uddannelse, der giver adgang til en række mellemlange videregående uddannelser, men du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til fx uddannelsen til pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du udbygge HF People med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Linjen giver også adgang til:
Rigtig mange andre uddannelser. Se hvilke på http://www.ug.dk/

Du kan også vælge...

HF BusinessHF TechHF Music & Event

HF MindHF-forceHF Health

HF EnviroHF Uni - HumanioraHF Uni - Naturvidenskab

Forrige side: HF Mind
Næste side: HF Force