HF Mind

HF Mind er for dig, der gerne vil lære om hvordan mennesker tænker – og tænker forskelligt.
Du stifter bekendtskab med forskellige måder at se på komplekse problemstillinger og lærer at navigere og forholde dig til egne og andres handlinger. Du skal vælge HF Mind, hvis du f.eks. gerne vil være journalist, konsulent, socialrådgiver el. lign.

HF Mind vil du gennem linjefagene psykologi og filosofi komme til at beskæftige dig med menneskets sanser, tanker, læring, følelser, handlinger og udvikling. Du vil komme til at arbejde med de dybere spørgsmål og reflektere over mulige svar og argumenter. Gennem dette vil du få en stadig større forståelse af den virkelighed som omgiver os alle og blive rustet til at vurdere komplekse etiske dilemmaer. Gennem det frie valgfag får du mulighed for at tone din fagpakke i den retning, der interesserer dig.  I projekt- og praktikforløbene får du mulighed for at undersøge og arbejde med psykologiske og filosofiske problemstillinger.

HF Mind er en gymnasial uddannelse, der giver adgang til alle mellemlange videregående uddannelser, men du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til uddannelser som journalist eller arbejde med forståelsen af mennesker.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du supplere HF Mind med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet.

Linjen giver også adgang til:
Rigtig mange andre uddannelser. Se hvilke på www.ug.dk

Du kan også vælge...

HF BusinessHF TechHF Music & Event

HF PeopleHF-forceHF Health

HF EnviroHF Uni - HumanioraHF Uni - Naturvidenskab

Forrige side: HF Music & Event
Næste side: HF People