HF Enviro

HF Enviro er for dig, der er optaget af bæredygtighed og innovation. Du interesserer dig for natur, miljø og klima, fx hvordan man kan bruge grønne teknologier til at løse klimaskabte problemer, eller hvordan man kan arbejde med en bæredygtig fødevareproduktion.
 
På linjen HF Enviro vil du komme til at arbejde med fag, der er optaget af menneskers brug og bearbejdning af naturen. I faget innovation lærer du at arbejde kreativt med ideudvikling og din evne til at gøre ideer til virkelighed. I det andet liniefag biologi, kan du bruge din viden fra innovation til at give fagpakken en forankring i et miljømæssigt perspektiv. I det frie valgfag får du mulighed for at tone din fagpakke i den retning, der interesserer dig. Du kan fx vælge at tone din linje med samfundsfag på B-niveau, der også arbejder med de samfundsmæssige problemstillinger. I projekt- og praktikforløbene får du mulighed for at undersøge og arbejde med innovative processer i forbindelse med virkelighedsnære problemstillinger. Her undersøger man fx, hvordan man kan koble samfundets behov for bæredygtig udvikling med fremstilling af nye produkter eller teknologi.

HF Enviro er en gymnasial uddannelse, der giver adgang til en række videregående uddannelser, men du vil få en særlig faglig indsigt i forhold til fx uddannelsen til miljøteknolog, laborant, fødevareteknolog, diplomingeniør eller bachelor i bæredygtig design.

Hvis du undervejs ændrer uddannelsesplaner, kan du supplere HF Enviro med en faglig supplering, der giver dig adgang til at søge optagelse på universitetet. Fx. civil-, bygnings- og andre ingeniøruddannelser

Linjen giver også adgang til:
Rigtig mange andre uddannelser. Se hvilke på www.ug.dk

Du kan også vælge...

HF BusinessHF TechHF Music & Event

HF MindHF PeopleHF-force

HF HealthHF Uni - HumanioraHF Uni - Naturvidenskab

Forrige side: HF Health
Næste side: HF Uni - Humaniora