Guide til informationssøgning

bibliotek.dk
www.bibliotek.dk
bibliotek.dk giver adgang til søgning i al den litteratur, som findes på danske biblioteker med mulighed for bestilling gennem dit lokale bibliotek eller andre biblioteker, hvor du er registreret som låner.
Bibliotek.dk giver desuden mulighed for separat at søge danske avis- og tidsskriftartikler via funktionen "Artikelsøg". Bemærk at kun enkelte artikler findes fuldtekst på nettet - resten skal skaffes via dit bibliotek eller infomedia.

Skoda - Skolernes Databaseservice:
skoda.emu.dk indeholder bl.a. følgende databaser:

  • Infomedia giver adgang til avisartikler fra de store danske aviser fra ca. 1995-
  • FaktaLink er et elektronisk tidsskrift der giver en introduktion og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet samt henvisninger til bøger, tv-og radioindslag med mere om et givent emne.
  • Forfatterweb - en indgang til danske og udenlandske forfatterskaber
  • Gale SRC Gold - Student Ressource Center, hvor Du kan søge uddybende artikler om bl.a. litteratur og historie - artiklerne er på engelsk.

Adgang til baserne kræver brugernavn og password, som du kan få i skolens IT afdeling eller hos din underviser.

Søgemaskiner:
www.google.dk er især god til dokument og billedsøgning, Brug gåseøjne "" når du søger på fraser for at få et mere præcist resultat.

HUSK at være kildekritisk når du søger på nettet! Alle kan lægge materialer ud og nettet er derfor en kaotisk blanding af seriøse forskningsafhandlinger og knap så seriøse analyser med meget ringe indhold. Vær derfor opmærksom på bl.a.:

  • ophav
  • troværdighed
  • ajourføring/opdatering

Hvis en side mangler ophav eller det er umuligt at fastslå ophavets troværdighed bør tommelfingeren som regel straks vendes nedad!

Praktiske oplysninger omkring opgaveskrivning:
Se SKRIVOPGAVE.DK

Der er nogle gode links til de mere praktiske ting omkring skrivningsprocessen, bl.a. hvordan man skriver litteraturliste eller hvordan man refererer korrekt.


Forrige side: SSO resume på Engelsk
Næste side: Eksamensprojekt 2016-17