Fagtilbud 1. årgang

Obligatoriske fag:

Obligatoriske fag:

Dansk A (begge år)
Engelsk B (begge år)
Matematik C (første år)
Idræt C (første år)
Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) (første år)
Kultur-samfundsfaggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C) (begge år).

Klik på fagets navn og se fagets læreplan.

Valgfag:
1. HF:
Ved optagelsen skal du vælge ét af følgende C-niveau fag:

  • Billedkunst
  • Musik
  • Design.

Det er ikke sikkert, at du får dit ønske opfyldt - men vi forsøger at opfylde det.

Ved optagelsen kan du også vælge et af følgende tre ekstra valgfag:

  • Tysk C (med mulighed for at opgradere til B-niveau på 2. år)
  • Spansk begynder B (faget er 2-årigt)
  • Fysik C (med mulighed for at opgradere til B-niveau på 2. år)

OBS! Tag en snak med en af studievejlederne, hvis du tænker på at vælge et af disse tre ekstra valgfag.

2. HF:
Du skal mindst vælge to B-niveau fag eller et B-niveau og to C-niveau fag. Engelsk A-niveau tæller i denne forbindelse som et B-niveau fag.

I skoleåret 2015-16 tilbyder vi følgende valgfag på 2. årgang:

Valgfag C Valgfag B Valgfag A
Design C Billedkunst B Engelsk A
Dramatik C Biologi B Matematik B-A flex *
Filosofi C Fysik B
Fysik C Idræt B
Psykologi C Kemi B
Tysk C Matematik B
Musik B
Psykologi C-B flex *
Religion B
Samfundsfag B
Tysk B
Spansk B

Klik på fagets navn og se fagets læreplan.

* Læs mere om flexundervisning på TH. LANGS HF & VUC.


Forrige side: Fagene
Næste side: SSO 2016-17