Elev- & kursistrådet

Elev- & kursistrådet er en gruppe af kursister fra HF og VUC. Her får kursisterne mulighed for at udveksle meninger om emner, der berører kursisterne og skolen som helhed.

Udover at sidde som almindelig repræsentant for klasserne, er der også forskellige poster, du kan påtage dig i forbindelse med elevrådet. Der er selvfølgelig posten som formand og næstformand, som er fast for hele året. Derudover har vi en nedsat gruppe som planlægger møderne. Gruppen består af: formanden, næstformanden, to repræsentanter fra 1. HF, to fra 2. HF og to fra VUC. Vi har også to repræsentanter i skolens bestyrelse. Derudover er der også mulighed for at blive kontakt person i forbindelse med huer og blå bog.

Vi har tidligere haft stor succes med at planlægge forskellige arrangementer på skolen. Bl.a. har vi arrangeret fredagscaféer, valgaften og i forbindelse med operation dagsværk også en fredagscafé. I elevrådet lytter vi også til forskellige ønsker fra eleverne om arrangementer på skolen. Vi har forskellige lærere knyttet til elevrådet, som også hjælper med at planlægge arrangementer.

Fremadrettet ønsker vi at fremme det sociale samvær på skolen i form af arrangementer udenfor undervisningstiden. Derudover ønsker vi at skabe et godt fysisk og psykisk miljø i form af gode materialer og godt engagement fra elever og lærere.

Som udgangspunkt holder vi møde ca. en gang om måneden, men vi føler ikke, det er nødvendigt at have en fast mødedato. Alt afhængig af hvor meget ansvar du har lyst til at have, er arbejdsbyrden forskellig. Vi ligger vægt på at kursistrådsarbejdet ikke går ud over skolen, og er der stressede perioder i skolen, hjælper vi hinanden.

I kursistrådet bestræber vi os på et godt samarbejde. Udover at være elevernes talerør, er kursistrådet også et socialt værested. Vi har småkurser og fester i løbet af skoleåret. Som repræsentant forventes det, at der bliver lagt et godt stykke arbejde og godt engagement i det, vi udretter fælles. Byrden bæres over de brede skuldre.

Kursistrådet vælges blandt interesserede og engagerede kursister. Der vil i starten af skoleåret være mulighed for at høre mere om og melde sig til rådet. I kursistrådet får du mulighed for at sætte dit fingeraftryk i skolens dagligdag og historie.

Bekendtgørelse om elevråd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelse eller almen voksenuddannelse


Forrige side: IT
Næste side: Referat