TH. LANGS HF & VUC A-Å

A

Aflysninger
Aflysning af undervisning kan du se på LUDUS Web. Du finder LUDUS Web via hjemmesidens forside. Har du en smartphone, kan du hente LUDUS Web ned på din skærm. Login er dit kursistnummer + din personlige adgangskode. Første gang du logger på, er adgangskoden de 6 første cifre i cpr-nummeret.

Angst og panikanfald
Hvis du oplever udfordringer i forhold til at holde fokus på din undervisning, kan du få adgang til en samtale med skolens psykolog Kirsten Hagsten. Du kan blive henvist gennem studievejledningen. Book en tid hos en studievejleder.

B

Befordringsgodtgørelse
Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du er fuldtidsstuderende, dvs. får SU. Befordringsgodtgørelse søger du på www.ungdomskort.dk

Bogudlån og bogaflevering
Skolen leverer de bøger, du skal bruge i undervisningen. Når du skal låne bøger, skal du huske at medbringe dit sygesikringskort som lånerkort! Dine bøger er dit personlige ansvar gennem hele skoleperioden. Det betyder, at du skal skrive navn foran i bogen, sådan at du altid ved hvilken bog, som er din. Hvis du mister en bog, skal du erstatte den. Mangler du mapper, papirblokke, tekstmarkere, stift blyanter o.l., kan du købe det hos bogudlån til SU- venlige priser. Bogudlån har åbent mandag-fredag fra 9.30 til 12.30. Du altid velkommen til at kigge forbi i Bogudlån, hvor du møder Niels Skovmøller. Bogudlån kan også kontaktes på tlf. 6912 7942 eller på mail boeger@thlangshf-vuc.dk

Bogweb
På hjemmesiden under brugeradgang kan du gå på BogWeb. Her kan du altid se, hvilke bøger du har lånt. Du kan også søge på en bestemt bog, hvis du vil se, om vi har den i Bogudlån. Log ind (ved nøglen), tast dit cpr-nummer. (uden bindestreg) på lånenr. og derefter 8600 som pinkode. Koden skal du efterfølgende ændre til din personlige kode. Der er et kort videoklip, som viser, hvordan du kommer i gang på BogWeb.

Bolig
www.AkutBolig.dk - Danmarks største gratis lejebolig portal
www.Boligbesked.dk - Gratis lejeboligtjeneste, der matcher lejer og udlejer, så man ikke skal finkæmme hundredvis af annoncer og drukner i henvendelser

Brandinstruks / beredskabsplan
I alle undervisnings- og opholdslokaler ved døren er der ophængt en brandinstruks. Den bør du læse, så du altid ved, hvad du skal gøre, hvis det skulle blive aktuelt. Går brandalarmen i gang er mødestedet for alle på Skoletorvet, som ligger længere oppe af Hostrupsgade.

C

Computere / skolens computere
Du kan frit benytte skolens computere, når du er tilmeldt som kursist på TH. LANGS HF & VUC.

D

Dagpenge
Du kan få dagpenge, når du følger undervisning på TH. LANGS HF & VUC. På 9.-10. klasses niveau er der ingen timetalsbegrænsning. På HF må du dog højst følge 19 timer pr. uge. Følger du både 9.-10. klasses- og HF-fag, gælder reglerne for HF.

Deltagerbevis
Du kan få udstedt et deltagerbevis på 9.-10. klasses niveau, hvis du har fuldført undervisningen på basisniveau, på niveau F eller E og har udarbejdet et produkt, der er egnet som faglig dokumentation. Du skal også have opfyldt kravet om aktiv deltagelse i undervisningen. Bemærk i den forbindelse, at dit fremmøde fremgår af deltagerbeviset.

Deltagergebyr / -priser
Der er deltagerbetaling på alle 9.-10. klasses- og HF-enkeltfag. Priser AVU og HF-enkeltfag. Bemærk, at 2-årigt HF, ordblindeundervisning og FVU er gratis inden for gældende rammer.

Dimission (AVU og HF)
I slutningen af juni afholdes der dimission for hhv. 9.-10. klasses kursister og HF-elever. Deltag og få overrakt dit eksamensbevis. Du er velkommen til at tage venner og familie med.

Dispensation fra eksamenskrav (9.-10. klasse samt HF)
Det er muligt at søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du har et handicap (herunder ordblindhed), der nødvendiggør en sådan fravigelse. Eksempler på dispensationer kan være forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler og bisidder ved eksamen. På AVU skal du henvende dig til din lærer, hvis du vil søge dispensation. På HF er det læsevejlederne, der giver dispensation. Seneste frist på AVU er 1. oktober for vinterprøven i december og 1. marts for sommerprøven. Seneste frist for ansøgning på HF er hhv. 1. oktober og 1. februar.

E

Eksamen 9.-10. klasse
I eksamenstiden vil du kunne finde relevant info om eksamen på hjemmesiden under AVU.

Eksamen HF
I eksamenstiden vil du kunne finde relevant info om eksamen på hjemmesiden under HF. Her kan du bl.a. læse om regler for eksamen og sygeeksamen.

Eksamensangst
Der oprettes kurser i håndtering af eksamensangst efter behov i forbindelse med eksamensperioden i foråret. Forhør dig hos studievejlederne og orientér dig ved opslag.

Elev- & kursistrådet
Du kan blive en del af Elev- & kursistrådet på TH. LANGS HF & VUC. Gennem Elev- & kursistrådet kan du være med til at præge og forme studiemiljøet som talerør for eleverne/kursisterne. Dels ved at arrangere sociale events i og uden for skoletiden, dels som repræsentant i skolens bestyrelse. Derudover ønsker Elev- & kursistrådet at skabe et godt fysisk og psykisk miljø i form af gode materialer og godt engagement fra elever og lærere. I elev- og kursistrådet får du mulighed for at sætte dit fingeraftryk på skolens dagligdag og historie. Der er valg til Elev- & kursistrådet først i det nye skoleår, hvor alle kan stille op.

F

Facebook
På skolens Facebook får du løbende info om events, arrangementer og meget andet fra skolens hverdag. Du kan også følge med på skolens Facebook uden selv at være oprettet på Facebook. Se linket på forsiden af hjemmesiden.

Ferier og fridage
Se oversigt over ferier og fridage på skolens hjemmeside under officielt.

Forebyggelseskonsulent
Hvis du som ung ønsker en forandring i dit liv i forhold til dit forbrug af rusmidler eller har venner/klassekammerater, der er udfordret af rusmidler, kan du kontakte Morten på hans mobil.
Du er velkommen til selv at kontakte Morten, eller du kan snakke med din studievejleder eller lærer om at blive henvist. Alle henvendelser er anonyme (dvs. de registreres ingen steder).
Mobilen vil være slukket i forbindelse med samtaler, men der kan lægges besked døgnet rundt.

Forkortelser og forklaringer
AVU = Almen Voksenuddannelse (9.-10. klasse + basis)
OBU = Ordblindeundervisning
FVU = Forberedende Voksenundervisning
HF = Højere Forberedelseseksamen
IKV = Individuel Kompetencevurdering
SPS = Studiestøttetimer
SU = Statens Uddannelsesstøtte
SVU = Statens Voksenuddannelsesstøtte
THL = TH. LANGS HF & VUC
VUC = Voksenuddannelsescenter

Fravær / fremmøde
På TH. LANGS HF & VUC er der mødepligt. For meget fravær eller manglende studieaktivitet kan i værste fald betyde, at du bliver udmeldt. Får du SU, bliver du også afmeldt dette.
Du skal selv melde dig syg/fraværende i LUDUS Web.
Du kan altid se dit samlede fravær på LUDUS Web.

Fredagscafé
Der er tradition for, at kursisterne på TH. LANGS HF & VUC ca. en gang hver måned mødes og hygger over en fredagsøl eller -sodavand. Fredagscaféerne arrangeres af skolens festudvalg, og der er ofte forskellige temaer, udklædning, musik ved musikholdene eller blot almindelig afslapning.

G

Glemte sager
Forhør dig i receptionen ved Hovedindgangen i bygning C.

H

Handicap
På TH. LANGS HF & VUC ønsker vi, at der er plads til alle, også selv om man har et fysisk handicap. Vi har en elevator til brug for kørestolsbrugere, så der er adgang for alle til undervisningen.

Hjertestartere
Der hænger en hjertestarter på gangen i personalestuen.

I

Informationer
Du får god hjælp i receptionen ved Hovedindgangen. Desuden kan du orientere dig på skolens info-skærme.

Individuel Kompetencevurdering (IKV)
På TH. LANGS HF & VUC kan du få en Individuel Kompetencevurdering inden for fag på Almen Voksenuddannelse (AVU) og fag på gymnasialt niveau (HF-fag). Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag. Du kan herefter opnå merit for det fag i din uddannelsesplan.

Info-skærme
Der hænger info-skærme rundt på skolen, hvor du kan læse om, hvad der sker på skolen netop nu!

Internet
Der er trådløst internet overalt på TH. LANGS HF & VUC, så du kan gå på internettet fra din egen bærbare computer. Login er dit UNI-C login. Du finder dit UNI-C login via hjemmesiden under brugeradgang.

IT
På TH. LANGS HF & VUC er IT en integreret del af undervisningen. Rundt på skolen er der opstillet stationære computere i et fælles netværk. Desuden råder skolen over bærbare, der trådløst bruges af de studerende i skolens lokaler. Der er trådløst netværk overalt på skolen, så du kan medbringe bærbar computer til brug i undervisningen. Du kommer på det trådløse netværk ved hjælp af dit UNI-C login. Du finder skolens IT-afdeling i stuen i bygning D. Her kan du få hjælp til f.eks. trådløst netværk, LUDUS Web osv.

J

K

Kalender
LUDUS Web er kalenderen, hvor du finder alle de oplysninger, du skal bruge omkring undervisningen og årsplaner. Du kan downloade en app til din smart-phone. link. Datoer for ferier, fridage, eksamener, arrangementer finder du på hjemmesiden. Du kan også følge med via info-skærmene rundt på skolen.

Kantinen
Skolen har en kantine med servering i kælderen i bygning D. Kantinen har åben hver dag fra kl. 07.30 til kl. 14.30. Her kan du købe mange forskellige sunde og varierede retter til favorable priser. Der er hver dag lune retter og salater, samt mange forskellige sandwichs med fyld. Kantinen har også frisk frugt hver dag. Kirsten og Alice står klar til at servicere dig, når du handler i kantinen. Du må også gerne spise din medbragte mad i kantinen. HUSK du skal selv rydde op efter dig, når du har siddet i kantinen.

Klager over eksamen
Det kan forekomme, at man som kursist mener, at forhold omkring en eksamen ikke har været tilfredsstillende eller, at man synes, bedømmelsen har været forkert. Klager skal være skriftlige og kan ikke være anonyme. Inden man skriver klagen, skal man henvende sig til den eksamensansvarlige for afdelingen, som vil give en klageanvisning. Man skal præcisere og begrunde klagepunkterne samt beskrive, hvad man ønsker at opnå med klagen. Klager sendes til den eksamensansvarlige på den pågældende uddannelse.

Kommunikation
Skolens kommunikation sker primært via LUDUS Web, hjemmesiden og info-skærme. Det er derfor vigtigt, at du dagligt tjekker LUDUS Web samt hjemmesiden især i forhold til kalender samt nyheder m.m. På Facebook finder du forskellige informationer omkring det, der ligger ud over undervisningen.

Kopiering
Det er muligt - i begrænset omfang - at kopiere på skolen. Henvend dig i bogudlån i E-bygningen.

Kunst
Gavlen på bygning D samt væggene i bygning E er malet af lokalkunstneren Hans Christian Thomsen. Han har også designet skolens logo. Hans Christian Thomsen har selv gået på TH. LANGS HF & VUC.

Kursistnummer
Som kursist på TH. LANGS HF & VUC får du dit eget kursistnummer, som du hurtigst muligt skal lære udenad. Gem evt. kursistnummeret på mobilen, så du altid har det ved hånden. Du skal bl.a. benytte kursistnummer for at logge på LUDUS Web. Har du glemt dit kursistnummer, kan du henvende dig til din lærer eller i receptionen.

Kursistråd
Se under Elev- & kursistrådet.

L

Ledelse
Rektor Nanna Skulvad, HF-uddannelseschef og stedfortræder for rektor Preben Baltzersen, administrations- og økonomichef Eva Skærlund Kristensen, AVU-uddannelseschef Lone Beck Sønderby, pædagogisk leder og eksamensansvarlig på HF Niels Holm Greibe Ellisgaard udgør skolens ledelse.

Lektiehjælp
På AVU kan du få lektiehjælp efter behov. Henvend dig til din lærer og hør nærmere. Er du ordblind kan du få It-rygsæk og ekstra undervisning. Book en tid hos en OBU-vejleder. Går du på HF og er ordblind, er der mulighed for at få it-rygsæk samt SPS-studiestøttetimer. Henvend dig til læsevejlederne.

Lokaler og lokaleoversigt
Du kan finde rundt ved hjælp af lokaleoversigterne. Bygningerne er inddelt i fløje, der er navngivet med bogstaverne fra A til F.

LUDUS Web
LUDUS Web kan du bl.a. se dit fravær, dit skema, lektier, studieplan, undervisningsbeskrivelse, kalender og meget andet. Login er dit kursistnummer + de seks første cifre i dit personnummer. Vi forventer, at du holder dig opdateret på LUDUS Web dagligt.

Lærere på TH. LANGS HF & VUC
På hjemmesiden kan du finde billeder af samt mailadresser på alle lærer og øvrige ansatte på TH. LANGS HF & VUC under kontakt.

Læsevejledningen (SPS - kun for HF)
Hvis du har vanskeligt ved at læse, forstå og skrive tekster, kan læsevejledningen give vejledning og støtte. Få evt. undersøgt, om du er ordblind. Vejledning, test og studiestøtte er gratis. Tal med din lærer eller henvend dig hos læsevejlederne. Skriv en besked til læsevejlederne Kirsten Nørtoft eller Birgitte Mølballe i LUDUS Web for at bestille en tid.

M

Medarbejdere på TH. LANGS HF & VUC
Se skolens ansatte under kontakt på hjemmesiden.

Mentorordning
Du kan ansøge om at få en mentor, som kan støtte dig i at gennemføre studiet. Støtten kan være både faglig og personlig og kan være en hjælp til at skabe struktur, planlægge og skabe overblik. Du skal tale med en studievejleder for at få en mentor.

Multibanen
Du kan frit benytte skolens multibane. Du kan låne fodbolde og basketbolde i receptionen.

N

O

Ordblindeundervisning
TH. LANGS HF & VUC tilbyder ordblindeundervisning på små hold evt. tilrettelagt som eneundervisning. Vi tilbyder også kompetencegivende uddannelse på 9.-10. klasse for ordblinde. Kursister har mulighed for at få en IT-rygsæk. Du kan tage en gratis test, der viser, om du er ordblind. Få en tid hos en OBU-studievejleder.

Ordbøger / digitale ordbøger
På TH. LANGS HF & VUC kan du hente ordbøger til almindelig brug. Se, hvordan du henter ordbøgerne her: www.ordbogen.com

Orlov
Orlov kan sammen med uddannelsesgodtgørelse søges til uddannelsesforløb på både 9.-10. klasses niveau og HF. Kravet er mindst 20 timer pr. uge i dagtimerne. Uddannelsesgodtgørelse kan også søges for en given periode. Spørg dit lokale Jobcenter, som skal underrettes ved såvel påbegyndelse som afbrydelse af studiet.

P

Parkering
Cykelparkering finder du i skolegården ved bygning A. Du kan parkere gratis på den anden side af banegården. Der er ingen muligheder for parkering for kursister og elever på TH. LANGS HF & VUC.

Print
Det er - i begrænset omfang - muligt at printe flere steder på skolen. Der er opsat elev-printere rundt på skolen.

Priser / deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle fag på 9.-10. klasse samt alle HF-fag, herunder Flex-fag. Undervisningen på det 2-årige HF er gratis, men der er udgifter til materialer, ekskursioner og studieture. FVU- og ordblindeundervisning er gratis.

Psykolog / Skolepsykologisk rådgivning
Hvis du oplever blokeringer i dit studium, kan du få adgang til en samtale med skolens psykolog Kirsten Hagsten. Du kan blive henvist gennem studievejledningen.

Q

R

Rabatordninger for kursister
Som studerende er du omfattet af forskellige rabatordninger rundt i byen. Du skal have et studiekort for at opnå rabatter.

Regler og forventninger
På TH. LANGS HF & VUC er der forskellige regler, politikker og forventninger i forhold til dig som kursist. Både i undervisningen og i aktiviteter uden for undervisningen. Helt overordnet er der 3 ting, du skal huske:
1. Mød op og deltag aktivt i undervisningen
2. Forbered dig til undervisning med evt. lektier og snyd ikke med afleveringerne
3. Vær imødekommende og ordentlig over for dine medkursister, lærere og andet personale

Rygning
Indtil videre må der kun ryges i skolegårdens 2 rygeskure.

S

Selvstudium (AVU)
Du har mulighed for at tilmelde dig prøver på 9.-10. klasses niveau uden at have fulgt undervisning. Dermed er du selvstuderende og har ret til to timers vejledning hos de faglige vejledere, som kan give dig vejledning i forslag til pensum og orientere dig om eksamenskrav. Herudover har du selv ansvar for forløbet og skal selv anskaffe materialer. Tilmelding senest den 1. oktober til vinterprøverne og 1. marts til sommerprøverne.

Selvstudium (HF)
Du kan tilmelde dig eksamen i et eller flere fag på HF uden at have fulgt undervisning. Du har ret til en times vejledning hos den lærer, der bliver din faglige vejleder. Du kan selv sammensætte dit eksaminationsgrundlag, og du skal selv anskaffe materialer. Til en hel HF-eksamen kan du frit kombinere eksamener aflagt som almindelig kursist med eksamener aflagt som selvstuderende. Tilmelding sker hos HFe-studievejlerne senest 10. marts.

Skemaændringer
Se dagens skemaændringer og aflysninger på LUDUS Web via hjemmesiden eller fra appen.

Skolepsykologisk rådgivning
Hvis du oplever udfordringer i forhold til at holde fokus på din undervisning, kan du få adgang til en samtale med skolens psykolog Kirsten Hagsten. Du kan blive henvist gennem studievejledningen.

Snyd / politik vedr. snyd
Hvis væsentlige dele af en større afleveringsopgave kan dokumenteres som afskrift, får du en skriftlig advarsel og indkaldes til samtale med skolens leder. Hvis du gentager forseelsen, bliver du bortvist fra skolen.

Stress
Hvis du oplever udfordringer i forhold til at holde fokus på din undervisning, kan du få adgang til en samtale med skolens psykolog Kirsten Hagsten. Du kan blive henvist gennem studievejledningen. Book en tid hos en studievejleder.

Studenterhuer
Kursistrådet står for at bestille studenterhuer. Der kommer informationer ud på LUDUS Web, når det er relevant.

Studiekort
Alle nye kursister/elever kan få lavet et studiekort i Bogudlån. Det koster 50 kr. første gang. Bliver kortet væk, og du skal have et nyt, koster det 75 kr. I Bogudlån finder du en touchskærm, hvor du får lavet dit studiekort. Se vejledning ved skærmen. 3 dage efter, at du har fået taget billede på touchskærmen, kan du hente dit studiekort i Bogudlån. I august må du regne med længere leveringstid på grund af de mange nye studerende.
For at få et studiekort skal du være SU-berettiget eller have minimum 23 timer på skolen om ugen.
Et studiekort er gyldigt fra udstedelsesdagen indtil udgangen af skole-/kursusåret.

Studievejledning
Studievejlederne står i løbet af året til rådighed med oplysning og vejledning om forhold, der vedrører din studiesituation på TH. LANGS HF & VUC. Du kan bestille tid på hjemmesiden eller henvende dig i receptionen ved hovedindgangen.

Større skriftlig opgave (SSO)
For at få en hel HF-eksamen skal du udarbejde en Større skriftlig opgave (SSO). Opgaven udarbejdes inden for 1-3 fag, hvor mindst ét af fagene skal være på minimum B-niveau. I samråd med læreren vælger du et område inden for de(t) fag, du ønsker at skrive i.

SU
Har du spørgsmål vedrørende SU, skal du først undersøge om svaret findes på www.su.dk. Dernæst kan du henvende dig til SU-vejleder Aida Justesen, hvis du går på HF og SU-vejleder Birgitte Nielsen, hvis du går på AVU. Du finder Aida Justesen og Birgitte Nielsen i C-bygningen på 1. sal. Træffetiden er mandag-fredag fra 9-14.

SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte
For at modtage SVU skal du være over 25 år, kortuddannet og have orlov (hel- eller deltid) fra jobbet. Som FVU-kursist kan du søge SVU, når du er fyldt 20 år.

Sygdom
Du skal selv melde dig syg/fraværende i LUDUS Web. Du kan altid se dit samlede fravær på LUDUS Web.

Sygeeksamen
Vedr. sygeeksamen på AVU: Bemærk, at der ikke afholdes sygeeksamen på 9.-10. klasses niveau/FVU. Er du forhindret i at gå til prøve pga. sygdom, kan du tilmelde dig som selvstuderende ved næste prøvetermin, hvor der afholdes eksamen på det pågældende niveau. Du bliver da igen afkrævet administrationsgebyr. Afleverer du lægeerklæring, opkræves ikke gebyr. Du skal selv betale for en lægeerklæring.
Vedr. sygeeksamen på HF: Hvert år afholdes der sygeeksamen i august/september. Skulle du blive syg til eksamen, skal du straks, og inden eksamen begynder, give besked i receptionen på tlf. 6912 7920. Giv altid besked omgående til skolen vedr. sygdom i forbindelse med eksamen.

T

TH. LANGS
TH. LANGS HF & VUC har rødder langt tilbage. Navnet stammer fra Theodora Wilhelmine Linderstrøm Lang (1855-1935) som etablerede først en pigeskole og dernæst et lærersemniarium og sidst et gymnasium i Silkeborg.

Trådløst internet
Der er trådløst internet overalt på TH. LANGS HF & VUC, så du kan gå på internettet fra din egen bærbare computer. Login er dit kursistnummer + de seks første cifre i dit personnummer.

Tutorordning
Alle HF 2 og HF-e elever med en fagpakke eller en hel HF elever har en tutor, når de starter på skolen. Tutorerne er med til at gøre opstarten nemmere samt give støtte til den faglige udvikling.

U

Uddannelsesgodtgørelse
Uddannelsesgodtgørelse og orlov kan søges til uddannelsesforløb på både 9.-10. klasse samt HF. Kravet er mindst 20 timer pr. uge i dagtimerne. Uddannelsesgodtgørelse kan også søges for en given periode. Spørg dit lokale Jobcenter, som skal underrettes ved såvel påbegyndelse som afbrydelse af studiet.

Udmeldelse
Ønsker du at stoppe på TH. LANGS HF & VUC, så skal du meddele det til din studievejleder. Husk at aflevere bøger.

Ungdomskort
Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du er fuldtidsstuderende, dvs. får SU. Befordringsgodtgørelse søger du på www.ungdomskort.dk

V

Vikardækning
Ved en lærers sygdom eller andet fravær under en uges varighed aflyses undervisningen normalt, og der orienteres om aflysningen på LUDUS Web.

Æ

Ø

Å

Åbnings- og træffetider
Se under Skolen


Forrige side: Organisationsdiagram
Næste side: Vil du være med