Vælg en side

Sådan kommer du i gang

Du skal normalt have afsluttet 10. kl. med prøve i dansk, engelsk og matematik og 9. kl. med prøve i tysk og fysik.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig ved en samtale med en studievejleder, hvor vi taler om dine uddannelsesplaner og tilmelder dig de fag som passer til dine forudsætninger og ønsker/behov.

Du kan booke en tid til samtale med en studievejleder her eller ringe til kontoret på telefon 6912 7920.

Deltagerbetaling

Priserne er inddelt i 3 grupper.
Gruppe 1 er normalpris for kursister, der ikke tilhører hverken Gruppe 2 eller Gruppe 3.
Gruppe 2 er prisen for kursister, der er efterlønnere eller alderspensionister.
Gruppe 3 er prisen for kursister, der har en videregående uddannelse. Dette gælder også for efterlønnere og pensionister med en videregående uddannelse. Priserne er fra ca. 8.000 kr. til ca. 27.000 kr. pr. fag. Klik her for at finde priser for kursister fra Gruppe 3.

Læs bemærkninger om priserne nederst på siden.

HF fag Gruppe 1 Gruppe 2
 Billedkunst C  1.100 1.850
 Biologi C 450 1.200
 Biologi C-B 450 1.200
 Dansk A 450 1.200
 Dansk A 1-årigt 450 1.200
 Dansk A flex 450 1.200
 Design C 1.100 1.850
 Drama C 1.100 1.850
 Engelsk B 450 1.200
 Engelsk B 1-årigt 450 1.200
 Engelsk flex 450 1.200
 Engelsk B-A 450 1.200
 Filosofi C 1.100 1.850
 Fysik C 450 1.200
 Fysik C-B flex 450 1.200
 Geografi C 450 1.200
 Historie B 450 1.200
 Idræt C 1.100 1.850
 Idræt C-B 1.100 1.850
 Kemi C 450 1.200
 Kemi C flex 450 1.200
 Kemi C-B 450 1.200
 Matematik C 450 1.200
 Matematik C-B 450 1.200
 Matematik C-B Flex  450 1.200
 Matematik B-A flex 450 1.200
 Mediefag C 1.100 1.850
 Musik C 1.100 1.850
 Musik C-B 1.100 1.850
 Psykologi C 450 1.200
 Psykologi C-B flex 450 1.200
 Religion C 450 1.200
 Region C-B 450 1.200
 Samfundsfag C 450 1.200
 Samfundsfag C flex 450 1.200
 Samfundsfag C-B 450 1.200
 Samfundsfag O-B 450 1.200
Tysk fortsætter C 450 1.200
 Tysk fortsætter C-B 450 1.200

 

Alle priser er vejledende og i kroner.

Bemærkninger til priserne

Alderspensionister og efterlønnere skal betale kr. 750,- oveni normalprisen for hvert fag. Ansøgere med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse (akademiuddannelser, professionsbacheloreuddannelser og universitetsuddannelser) skal  betale, det der svarer til skolens samlede udgifter til afvikling af den pågældende undervisning.

Alle kursister, der tilmelder sig kurser i prisgruppe 1 og 2, skriver på tilmeldingsblanketten under på, at de ikke har gennemført en videregående uddannelse.

Definitionen af en videregående uddannelse er ikke helt entydig.

Undervisningsministeriet har udsendt et vejledende brev til uddannelsesinstitutionerne om retningslinierne for indplacering af uddannelserne.

En hjælp kan hentes på følgende hjemmeside:
www.ug.dk

Bøger låner du på VUC, men du skal selv anskaffe lommeregner. Du får netadgang til ordbøger.

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder
Share This