Vælg en side

Stor fleksibilitet med fjernundervisning

HFe fjernundervisning er tilrettelagt over et halvt eller et helt √•r med et begr√¶nset antal m√łdetimer p√• skolen. Fjernundervisning giver fleksibilitet, s√• du kan studere hjemme, n√•r du har tid og lyst.
Fagene er tilrettelagt som fjernundervisning med mulighed for at deltage i holdseminarer. Du får stillet opgaver af læreren, som du afleverer i en elektronisk konference. Læreren giver dig feedback på hver enkelt aflevering.

Fagene er opdelt i moduler, som introduceres på seminarerne. Har du ikke mulighed for at deltage i et eller flere seminarer, skal du aflevere en ekstra skriftlig opgave pr. seminar som erstatning for manglende deltagelse.

Forudsætninger
Рdesuden kræver fjernundervisning, at du kan:
‚ÄĘ arbejde selvst√¶ndigt og struktureret
‚ÄĘ s√¶tte m√•l for dig selv
‚ÄĘ overholde deadlines og aftaler
‚ÄĘ arbejde med IT

Du skal desuden have adgang til Internettet hjemme og have installeret et tekstbehandlingsprogram

Eksamen
Der er eksamen i december 2017/januar 2018 for efter√•rets halv√•rshold og i maj/juni 2018 for √łvrige fag.

Fag
Du kan få fjernundervisning i alle de obligatoriske fag og i en række valgfag, så du kan tage en hel HF.

Tilmelding
Der er l√łbende optag. Tilmelding sker ved henvendelse til en HFe-studievejleder.

Har du behov for yderligere oplysninger om mulighederne, og hvordan fjernundervisning passer til din situation, er du velkommen til at reservere tid til en personlig eller telefonisk samtale med en HFe-studievejleder.

Pris ‚Äď se mere her¬†

 

√Örsplaner
Hel√•rshold ‚Äď eksamen i maj/juni 2018
Dansk A

Fjernundervisning, Dansk A

Dansk A fjernundervisning/flex har seminarer tirsdage kl. 17.00-21.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
22.08.17Grammatik, sproglig analyse og skriftlig fremstilling
19.09.17Intro til fiktion
24.10.17Historisk l√¶sning f√łr 1870
21.11.17Det moderne gennembrud
09.01.18Medier
06.02.18Retorik
13.03.18Historisk læsning 1920-1970
17.04.18Nyeste tid
Engelsk B

Fjernundervisning Engelsk B

Engelsk B fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-20.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
28.08.17Introdutionen til fjernundervisning/flex
25.09.17Fairy Tales
23.10.17Hot Spot
13.11.17The USA
15.01.18Pr√łveeksamen
19.02.18Crime and Punishment
19.03.18Food
24.04.18Travel
Historie B

Fjernundervisning Historie B

Historie B fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-20.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
14.09.17Introduktion til historie B. Historisk metode (kritisk tekstlæsning) med vikingetiden i fokus
12.10.17H√łj- og senmiddelalder (den sorte d√łd)
16.11.17Renæssance og reformation
14.12.17Oplysningstid og borgelige reformationer
18.01.18Europa og 1. Verdenskrig
22.02.18Kold krig
15.03.18Danmark efter 1945, herunder ungdomsopr√łret
26.04.18Opsamling og eksamensforberedelse
Matematik C

Fjernundervisning, Matematik C

Matematik C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 i A39 og workshops kl. 19.00-21.00 i A38 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
23.08.17Grundlæggende regneregler og ligninger
13.09.17Workshop
27.09.17Procent og renteregning samt indekstal
11.10.17Workshop
25.10.17Lineær variabelsammenhæng
08.11.17Workshop
15.11.17Eksponentiel variabelsamenhæng
29.11.17Workshop
03.01.18Potens variabelsammenhæng
17.01.18Workshop
07.02.18Potensfunktioner
21.02.18Workshop
14.03.18Beskrivende stastistik
21.03.18Workshop
18.04.18Workshop
02.05.18Eksamensforberedelse
Matematik C-B

Fjernundervisning Matematik C-B

Matematik C-B fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 i A39 og workshops kl. 19.00-21.00 i A38 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
23.08.17Workshop
13.09.17Funktioner og vækstegenskaber
27.09.17Workshop
11.10.17Funktioner og vækstegenskaber
25.10.17Workshop
08.11.172. gradspolynomier, parabler og 2. gradsligninger
15.11.17Workshop
29.11.17Differentialregning og integralregning
06.12.17Differentialregning og integralregning
13.12.17Workshop
03.01.18Workshop
17.01.18Integralregning
07.02.18Workshop
21.02.18Integralregning
14.03.18Workshop
21.03.18Trigonometri
18.04.18Statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest
02.05.18Workshop
Matematik B-A

Fjernundervisning Matematik B-A

Matematik B-A fjernundervisning/flex har seminarer tirsdage kl. 17.00-20.00 og workshops onsdage kl. 19.00-21.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
29.08.17Vektorregning og analytisk geometri
13.09.17Workshop
26.09.17Vektorregning og analytisk geometri
27.09.17Workshop
11.10.17Workshop
31.10.17Vektorregning og analytisk geometri
08.11.17Workshop
15.11.17Workshop
28.11.17Vektorregning og analytisk geometri
29.11.17Workshop
13.12.17Workshop
03.01.18Workshop
09.01.18Differentialregning og integralregning
17.01.18Workshop
30.01.18Differentialregning og integralregning
07.02.18Workshop
21.02.18Workshop
06.03.18Differentialligninger
14.03.18Workshop
21.03.18Workshop
03.04.18Statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest
18.04.18Workshop
02.05.18Workshop
Psykologi C-B

Fjernundervisning Psykologi C-B

Psykologi C-B fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
31.08.17Intro til fjernundervisning/Flex - psykologiske retninger
28.09.17Udviklingspsykologi og omsorgssvigt
02.11.17Ondskab
30.11.17Læring og intelligens
04.01.18Stress og arbejde
01.02.18Psykiske lidelser
01.03.18Kommunikation og kulturpsykologi
05.04.18Opsamling og eksamensforberedelse
Halv√•rshold ‚Äď efter√•r 2017. Eksamen dec. 2017/jan. 2018
Biologi C

Fjernundervisning Biologi C

Biologi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00 ‚Äď 20.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
07.09.17Introduktion til faget og biologiens unders√łgelsesomr√•de ‚Äď det levende.
Celler som element i alle levende organismer.
Fors√łg: Unders√łgelse af celler i mikroskop Introduktion til I-bogen og dens muligheder
21.09.17√ėkologi. Samspillet mellem arter og deres omgivelser
Energi og stof i √łkosystemer ‚Äď vigtige processer
Laboratoriefors√łg om fotosyntese med brug af den naturvidenskabelige metode
05.10.17Sundhed ‚Äď Vi bliver hvad vi spiser.
Hvordan ford√łjer og optager vi vores mad og hvilken betydning har maden for vores sundhed?
Sm√• laboratoriefors√łg med enzymer og transport igennem membraner.
26.10.17Sundhed, krop og bevægelse
Hvordan forsynes alle kroppens celler med tilstrækkelig ilt og næring til deres energiomsætning?
Fors√łg: Fysiologiske m√•linger af kroppen
04.11.17L√łrdag kl. 8.30 - 16.00 Ekskursion/laboratoriekursus - M√łdepligt
Vi skal opnå fortrolighed med den naturvidenskabelige metode
Uddybende unders√łgelser af natur (feltunders√łgelse), celler og sundhed og introducerende √łvelser til genetik
23.11.17Genetik, DNA og genetiske unders√łgelser, og hvordan k√łnscellerne dannes, kombineres til nye individer. Hvordan kan vi anvende krydsskemaer og stamtavler til at unders√łge, hvordan forskellige egenskaber nedarves?
07.12.17Afrunding p√• evolution, hvordan livet har udviklet sig, og det samlede forl√łb. Opsamling og klar til eksamen.
Geografi C

Fjernundervisning Geografi C

Geografi C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
06.09.17Befolknings- og erhvervsudvikling i Danmark samt globalt, (herunder introduktion til fagets metoder)
16.09.17L√łrdag kl. 8.00-16.00 Omegnsekskursion/laboratoriekursus med fokus p√• landskabsudvikling i Vest- og Midtjylland f√łr, under, samt siden istiden.
04.10.17Danmarks vejr og klima, samt globale klimatyper
08.11.17Danmarks energiforsyning med fokus på væsentlige ændringer
29.11.17Regnskovens milj√łproblemer
06.12.17Klimaændringsproblematikken
Religion C

Fjernundervisning Religion C

Religion C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
21.08.17Intro til faget - begreber og synsvinkler. Indefra/udefra. Menneskesyn og livssyn 1.0 Materialer og arbejdsformer
11.09.17Kristendom
02.10.17Islam
06.11.17Klassisk og moderne asatro
27.11.17Samlet overblik: begreber og synsvinkler. Fænomenologi. Menneskesyn og livssyn 2.0
04.12.17Opsamling - religionerne på tværs
Samfundsfag C

Fjernundervisning Samfundsfag C

Samfundsfag C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage (NB. Sidste gang er en tirsdag) kl. 17.00-19.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
30.08.17Intro til samfundsfag C
20.09.17Identitet, levevilkår og livsformer i det senmoderne samfund
11.10.17Ideologier og politik
01.11.17Demokrati og politisk system
22.11.17Velfærdssamfundet i krise
06.12.17Globalisering: Udfordringer eller muligheder
Halv√•rshold ‚Äď for√•r 2018. Eksamen maj/juni 2018
Kemi C

Fjernundervisning Kemi C

Kemi C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
15.01.18Introduktion, det periodiske system og ionforbindelser
22.01.18Molekyler, organiske kemi, tilstandsformer og landbarhed
05.02.18Mængdeberegning og stofmængdekoncentration
26.02.18Syrer og baser
12.03.18Redoxreaktioner og oxidationstrin
07.04.18L√łrdag kl. 9-16 laboratioriekursus
08.04.18S√łndag kl. 9-16 laboratioriekursus
30.04.18Opsamling og pr√łveeksamen
Psykologi C

Fjernundervisning Psykologi C

Psykologi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
11.01.18Introduktion til fjernundervisning/flex
25.01.18Psykologiske retninger
08.02.18Menneskets udvikling fra barn til voksen
08.03.18Gruppens påvirkning og stress
22.03.18Intelligens
18.04.18Opsamling og eksamensforberedelse
Samfundsfag C-B

Fjernundervisning Samfundsfag C-B

Samfundsfag C-B fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-19.00 efter f√łlgende plan:
DatoEmne
10.01.18Intro til samfundsfag B
31.01.18Socialisering og kultursammenst√łd i et senmoderne samfund
28.025.18Politik i praksis (demokrati, magt og medier)
21.03.18Velfærdssamfundet i en globaliseret verden - herunder EU (1.del)
25.04.18Velfærdssamfundet i en globaliseret verden - herunder EU (2.del)
09.05.18Eksamenstræning

Har du sp√łrgsm√•l?

Share This